Advokatfirmaet Linda Andersen

Vi er et veletableret advokatfirma som har eksisteret i mere end 12 år hvor samme team  har håndteret mere end 18.000 sager. Det taler for sig selv. 
Hos Advokatfirmaet Linda Andersen håndterer vi jeres sag hurtigt, og sikrer jer gensidig tryghed.

Et dødsfald er ofte en meget svær begivenhed at forholde sig til og der er ofte mange følelser involveret. Desværre er der nogle tidsfrister der skal overholdes i forhold til myndigheder og retten. Lad os hjælpe jer igennem en svær tid så sorgen kan få lov at bundfælde sig.

Betingelser for privat skifte

Alle arvinger skal være enige om behandlingsformen.

Hvis der er flere arvinger, så kræver det at alle arvinger er enige i at det er denne behandlingsform der bliver brugt ifm. dødsfaldet. Er der ikke enighed vil arvingerne, kunne kræve at boet skal behandles ved bobestyrer.

Boet skal være solvent – det vil sige, at der skal være flere aktiver end passiver.

Inden det besluttes om boet skal ske ved privat skifte er det en god ide at undersøge om boet de facto er solvent. Hvis der er den mindste usikkerhed omkring boets solvensgrad, så bør boet overgå til bobestyrer.

Mindst en af arvingerne skal være myndig

Det er et krav at der minimum er én af personerne er myndig. Det vil sige over 18 år og ikke under værgemål. Udover reglen omkring myndighed, skal mindst en af arvingerne under strafansvar erklære, at de ikke er under konkurs, gældssanering eller tvangsakkord.

Afdøde må ikke have udelukket privat skifte.

Der kan ikke foretages et privat skifte, hvis afdøde eksplicit har frabedt sig dette – eksempelvis i sit testamente.

Dette krav skal arvinger og skifteretten selvfølgelig respekterer, så hvis du står i denne situation, så skal skifteretten udpege en bobestyrer eller du kan selv vælge en.

Processen.

Vi holder et møde pr. telefon, eller et personligt møde; det er op til jer. Her får vi fastslået om boet kan skiftes privat. Såfremt betingelserne er til stede starter vi behandlingen op.,

Kontakt til relevante myndigheder, banker mv.
Vi sørger for at tage kontakt til retten om meddeler, at vi behandler boet. Herudover tager vi kontakt til banken således vi kan få adgang til afdødes konti og dermed begynde at opgøre aktiver og passiver.

Proklama i Statstidende

Der indrykkes en annonce i Statstidende, som hedder et proklama. Statstidende er en offentligt tilgængelig publikation som findes på nettet. Formålet med proklamaet er, at alle boets kreditorer bliver informeret om, at en person er gået bort. Kreditorerne har nu 8 uger til at gøre krav på boets gæld til dem. De 8 ugers tidsfrist er det, der kaldes for proklamafristen.

Åbningsstatus

Når proklamafristen er udløbet udarbejdes en åbningsstatus for boet. Åbningsstatussen viser aktiver og passiver i boet ud fra dødsdagen. Åbningsstatussen er en foreløbig status der giver arvinderne en ide om, hvor meget de ca. kan forvente at arve. Det er ikke nødvendigvis dette beløb, som arvingerne kommer til at arve.  Åbningsstatus sendes til arvingerne og til SKAT som herefter kan have kommentarer til denne.

 

Undersøgelse af krav mod boet

Vi undersøger nu om kravene mod boet skal anerkendes. Det sker i visse tilfælde, at f.eks. kreditorernes krav ikke er korrekte. Disse krav skal dermed ikke anerkendes. Hvis bobehandleren anerkender krav uden, at arvingerne protesterer, så er kravet anerkendt. En evt. kreditor skal dermed have betalt sit tilgodehavende.

Udarbejdelse af boopgørelse

Når krav mod boet er anerkendt, udarbejdes den endelige boopgørelse. Bobehandleren udarbejder samtidig en selvangivelse for boet, hvis boet er skattepligtigt.

Godkendelse af boopgørelse

Til sidst indkalder bobehandleren til et afsluttende møde med arvingerne. Arvingerne skal godkende boopgørelsen. Efterfølgende skal SKAT og Skifteretten godkende.

Læs mere om privat skifte her. 

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen håndterer vi jeres sag hurtigt, og sikrer jer gensidig tryghed.

Vi sidder klar med hurtig og professionel hjælp.

Kontakt os i dag for en gratis og uforpligtende samtale omkring jeres behov.

Linda Andersen, advokat med speciale i fast ejendom og generel familieret.

Kontakt os her

Linda Andersen

Indehaver og advokat

la@advla.dk

Mona Andersen

Sagsbehandler

ma@advla.dk

Nana Andersen

Daglig leder

na@advla.dk

Klara Andersen

Piccoline

ka@advla.dk

Holdet bag Advokatfirmaet Linda Andersen

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen består vi af et hold af dedikerede medarbejdere som sætter kunden i fokus. Vi sætter en ære i at yde vores kunder kompetent og hurtig service til deres fulde tilfredshed. Dette sker ved effektiv behandling af din sag samt med engagement og højt humør.

Vi beskæftiger os ikke med flere forskellige retsområder men fokuserer på det vi brænder for; nemlig fast ejendom og familieret. Vores kunder er dermed sikret specialiseret og engageret rådgivning.

Det handler for os ikke om at være de største; det handler om at være bedst til netop det vi beskæftiger os med.
Medarbejderne hos Advokatfirmaet Linda Andersen har alle været i virksomheden i mange år hvilket bidrager til en god dynamik på kontoret og gør os til et godt team. Hos os startes, og afsluttes sagen altid af samme medarbejder, og det gør kunden altid har kontakt til en rådgiver som kender sagen.

Vi er realistiske omkring hvor lang tid en opgave tager og dette afspejler naturligvis prisen.
Hvad er privat skifte?

Et privat skifte er den simpleste skifteform, der findes, og derfor også den billigste form for arvingerne. Ved privat skifte er det arvingerne selv, der fordeler arven og behandler dødsboet. For at man kan behandle et dødsbo som et privat skifte, så er der nogle betingelser, som skal være opfyldt. Oftest kan det godt betale sig at rådføre sig med en advokat ved privat skifte af dødsbo, da der er mange regler, som man skal være opmærksomme på – specielt hvis boet overstiger en vis nettoformue.

Betingelser for privat skifte

Dødsboet kan behandles som privat skifte, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Opgaver ved privat skifte

Ved privat skifte har arvingerne selv ansvaret for alle de praktiske og juridiske opgaver, som skal varetages i forbindelse med dødsbobehandlingen – og der er mange opgaver. Her er en oversigt over nogle af de væsentligste opgaver:

  • Fordeling/Afvikling af boets aktiver.
  • Betaling af udgifter og afdødes gæld.
  • Udarbejdelse af åbningsstatus.
  • Udarbejdelse af selvangivelse til Skat, hvis boet har en formue over ca. 2.5 mio. kr..
  • Udarbejdelse af boopgørelse senest ca. 1 år efter dødsdagen.
Fordele ved privat skifte?

Privat skifte er billigere og mere uformelt end et skifte med bobestyrer. Hvis arvingerne selv kan foretage nogle af opgaverne, er der mange penge at spare, men det er oftest også en god investering med bistand fra en arveadvokat, da der er mange regler og opgaver at tage hensyn til. Privat skifte med advokat er som regel også hurtigere gennemført end et skifte med bobestyrer.

Hver arving bevarer fuld vetoret over alle beslutninger i boet

Arvingerne kan selv vælge og udpege en advokat, som de har tillid til og har derfor større indflydelse på forløbet af arvesagen. Ved privat skifte er det ofte en fordel at kontakte en advokat med speciale indenfor skifteret, arveret og dødsbo, som kan varetage de mange opgaver med dødsbobehandlingen. Advokaten anmoder om at boet udleveres til privat skifte og aflyser mødet i skifteretten.