70 20 28 06

Køberrådgivning

Vi tilbyder køberrådgivning både hvor vi eller ejendomsmægler berigtiger handelen, så du kan vælge efter dine behov. Uanset hvad, er vi med dig hele vejen, så du er sikret en god og tryg bolighandel.

Kontakt os i dag for en uforpligtende drøftelse af din kommende bolighandel, eller læs mere her om hvordan vi hjælper dig.

 • Over 20 års erfaring
 • Fra 5.995 kr. inkl. moms
 • Vi rådgiver dig gennem hele processen

Komplet køberrådgivning hos boligadvokat - fra kun kr. 5.995,-

Vores honorar for køberrådgivning uden berigtigelse udgør kun kr. 5.995,00 inkl. moms.

Med berigtigelse hos os får du en køberrådgivning, hvor vi også står for udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse, for 6.995,00 inkl. moms.

Vi sørger for det hele, herunder:

 • Gennemgang af ejendommens dokumenter og købsaftalen, og sikring af alt stemmer og er som det skal være
 • Rådgivningsskrivelse samt personligt møde eller telefonmøde
 • Godkendelsesskrivelse sendes til mægler
 • Korrespondance med mægler, køber og sælgers pengeinstitutter samt eventuel sælgeradvokat
 • Godkendelse af handlen
 • Kontrol og tinglysning af skøde (med berigtigelse hos os: udarbejdelse)
 • Kontrol af refusionsopgørelse (med berigtigelse hos os: udarbejdelse)
 • Afslutning af handlen

Fordele, som du kan udnytte, hos Advokatfirmaet Linda Andersen:

 • Samme, personlige rådgiver gennem hele forløbet
 • Sikker handel med forsikret boligadvokat og ejendomsmægler
 • Altid fast pris uden overraskelser
 • Fremragende anmeldelser på TrustPilot
 • Vi er i gang med din sag indenfor ganske kort tid

Kontakt os i dag på 70 20 28 06 for en uforpligtende snak omkring din ejendomshandel.

Kontakt os

Køberrådgivning

Ved en ejendomshandel skal køber sørge for at undersøge det egentlige indhold af købsaftalen, fx miljøforhold, nedgravede olietanke, jordforurening, fortrydelsesretten, tilstandsrapporten, energimærkning, ejerskifteforsikring, hvilke byrder, der er pålagt boligen m.v.

Du skal derfor som køber sørge for at få indsat et rådgivningsforbehold, så vi kan gennemgå handelsvilkårene i forbindelse med berigtigelsen og sikre, at du er opmærksom på alle forhold i købsaftalen.

Skulle det vise sig, at der er forhold, som du ikke har været opmærksom på ved underskrivning af købsaftalen og dette har betydning for dig, kan du frit trække handlen tilbage uden at skulle betale 1 % af købesummen i erstatning til sælger.

Når handlen er godkendt vil mægler forestå berigtigelsen. Berigtigelse indeholder udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse samt debitorskifte af evt. sikkerhed til ejerforeningen. Vi vil gennemgå og godkende berigtigelsen.

Hvilken funktion har skødet
Det er, når købsaftalen er underskrevet, at handlen er endelig. Herefter skal der udarbejdes et skøde, hvilket sker elektronisk.

På skødet fremgår grundlæggende oplysninger om handlen

 • Den offentlige ejendomsvurdering
 • Ejendommens adresse
 • Overtagelsesdagen
 • Navne på sælger og køber
 • Købesum
 • Pantehæftelser
 • Byrder og servitutter

Skødets funktion er at vise omverdenen, hvem ejendommens retmæssige ejer er. Køberen får desuden beskyttelse fra tidligere ejeres eventuelle kreditorer og anden retsforfølgning fra den dag, dokumentet er anmeldt til tinglysningsretten.

Refusionsopgørelse
Når man køber/sælger en ejendom aflæses forbrugsmålere m.v. Sælger betaler for tiden indtil overtagelsesdagen, og køber betaler forbrug fra overtagelsesdagen.

Hvis man eksempelvis køber en ejendom med overtagelses den 1. september, vil sælger normalt have betalt ejendomsskat fra 1. juli til 31. december, i henhold til opkrævning på ejendomsskattebilletten.

Da køber skal betale ejendomskat fra overtagelsesdagen, skal køber over refusionsopgørelsen refundere sælger for perioden 1. september til 31. december. Der er normalt også andre poster, som reguleres over refusionsopgørelsen.

Forbrugsafgifter afregnes enten direkte med værkerne eller skal refunderes over refusionsopgørelsen – f.eks. hvis sælger har betalt et a conto beløb til varmeværket.

Idet sælger, for at slippe for sit almindelige 10 årig sælgeransvar for mangler, skal tilbyde at betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien skal også denne med på refusionsopgørelsen.

Panterettens størrelse
Panterettens størrelse bør mindst svare til 1 års fællesbidrag, varmebidrag m.v. og på grund af prisudviklingen vil der med tiden opstå behov for at forhøje. Desuden kan køber og sælger have aftalt, at yderligere beløb reguleres efter handlen.

Der er relativ megen "teknik" forbundet med udarbejdelse af ovennævnte opgørelser. Derfor lader de fleste parter i en ejendomshandel sig også repræsentere af en professionel rådgiver for på den måde blandt andet at sikre sig, at opgørelserne udarbejdes korrekt.

Sikkerhed til ejerforeningen
Ejerforeningers pantesikkerhed etableres i praksis i form af ejerpantebreve, skadesløsbreve, pantstiftende vedtægter eller pantstiftende skøder. Pantsikkerheden er en garanti for at fællesudgifterne bliver dækket ved en eventuel tvangsauktion.

Ved salg af ejerlejligheder retter ejendomsmægleren sædvanligvis henvendelse til ejerforeningens administrator, hvor der blandt andet spørges om forhøjelse/ etablering af pantesikkerhed.

Såfremt ejerforeningen benytter ejerpantebreve eller skadesløsbreve, skal der udfærdiges en digital allonge til pantebrevet. Allongen skal som udgangspunkt udfærdiges og ekspederes af den berigtigende rådgiver.

Trustpilot