70 20 28 06

Køberrådgivning

Vi er med dig hele vejen, så du er sikret en god og tryg bolighandel.

Kontakt os i dag for en uforpligtende drøftelse af din kommende bolighandel, eller læs mere her om hvordan vi hjælper dig.

 • Over 20 års erfaring
 • Kun 5.995 kr. inkl. moms
 • Vi rådgiver dig gennem hele processen

Køberrådgivning hos boligadvokat - kun kr. 5.995,-

Vores honorar for køberrådgivning udgør kun kr. 5.995,00 inkl. moms.

Køberrådgivning, boligrådgivning, købsgennemgang og komplet køberrådgivning er begreber du kan støde på i forbindelse med din bolighandel.

Kært barn har mange navne, og det kan være forvirrende for dig som boligkøber at finde ud af hvad du i virkeligheden har brug for. Hos Advokatfirmaet Linda Andersen har vi derfor gjort det meget enkelt og helt gennemsigtig. Når du køber din bolig, kan du vælge at få gennemgået handlens og ejendommens dokumenter således du som køber er sikker på, at du køber den helt rigtige bolig for dig. En bolighandel uden overraskelser og en bolighandel uden uforudsete omkostninger. Hos Advokatfirmaet Linda Andersen har vi gjort det helt simpelt og tilbyder køberrådgivning hvor vi er med dig hele vejen under din bolighandel. Vi slipper ikke handlen undervejs, der kommer ingen tilkøbspakker under forløbet - vi er med fra start til slut og vi er din rådgiver hele vejen.

Når handlen er godkendt, skal handlen berigtiges med tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse. I nogle handler sørger du som køber for skøde og refusionsopgørelse, og i andre handler sørger ejendomsmægler herfor på vegne af sælger. Hos Advokatfirmaet Linda Andersen er vi tillige med hele vejen under berigtigelsen. Vi betragter det som samme stykke arbejde om det er os som køberrådgiver eller mægler der laver skødet. I forbindelse med berigtigelsen er en del korrespondance, frister der skal overholdes, dokumentation der skal fremsendes og meget mere. Det er netop al den korrespondance og behandling vi som køberrådgiver forestår. Vi kan godt lide glade og tilfredse kunder, og derfor synes vi også det vigtig at vi er med til den berigtigende del af handlen så du som køber alene, skal glæde dig over dit boligkøb. Lad os være med dig hele vejen. Vi er her for at sikre dig en tryg og sikker købsproces.

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen har vi derfor kun én rådgivningspakke som indeholder alt til én fast pris - kun kr. 5.995,00 inkl. moms.

Vi er klar over at priserne på køberrådgivning kan variere rigtig meget, men det kan produktet bestemt også.

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen er det meget simpelt – Vi sørger for det hele.

Vi sørger for det hele, herunder:

 • Gennemgang af ejendommens dokumenter og købsaftalen, og sikring af alt stemmer og er som det skal være
 • Rådgivningsskrivelse samt personligt møde eller telefonmøde
 • Godkendelsesskrivelse sendes til mægler
 • Korrespondance med mægler, køber og sælgers pengeinstitutter samt eventuel sælgeradvokat
 • Godkendelse af handlen
 • Udarbejdelse/kontrol af skøde 
 • Tinglysning af skøde 
 • Udarbejdelse/kontrol af refusionsopgørelse 
 • Afslutning af handlen

Et boligkøb er en stor beslutning, og det kan være en uoverskuelig proces med mange ting at holde styr på – især som førstegangskøber.

Vi står hos Advokatfirmaet Linda Andersen klar til at hjælpe dig sikkert gennem hele processen. Vi har mere end 20 års erfaring med boligrådgivning og hjælper dig trygt gennem din bolighandel – fra start til slut.

Fordele, som du kan udnytte, hos Advokatfirmaet Linda Andersen:

 • Samme rådgiver gennem hele forløbet
 • Sikker handel med forsikret boligadvokat og ejendomsmægler
 • Altid fast pris uden overraskelser
 • Fremragende anmeldelser på TrustPilot
 • Vi er i gang med din sag indenfor ganske kort tid

Vores honorar for køberrådgivning udgør kun kr. 5.995,00 inkl. moms.

Kontakt os i dag på 70 20 28 06 for en uforpligtende snak omkring din ejendomshandel.

Kontakt os

Køberrådgivning

Ved en ejendomshandel skal køber sørge for at undersøge det egentlige indhold af købsaftalen, fx miljøforhold, nedgravede olietanke, jordforurening, fortrydelsesretten, tilstandsrapporten, energimærkning, ejerskifteforsikring, hvilke byrder, der er pålagt boligen m.v.

Du skal derfor som køber sørge for at få indsat et rådgivningsforbehold, så vi kan gennemgå handelsvilkårene i forbindelse med berigtigelsen og sikre, at du er opmærksom på alle forhold i købsaftalen.

Skulle det vise sig, at der er forhold, som du ikke har været opmærksom på ved underskrivning af købsaftalen og dette har betydning for dig, kan du frit trække handlen tilbage uden at skulle betale 1 % af købesummen i erstatning til sælger.

Når handlen er godkendt vil mægler forestå berigtigelsen. Berigtigelse indeholder udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse samt debitorskifte af evt. sikkerhed til ejerforeningen. Vi vil gennemgå og godkende berigtigelsen.

Hvilken funktion har skødet
Det er, når købsaftalen er underskrevet, at handlen er endelig. Herefter skal der udarbejdes et skøde, hvilket sker elektronisk.

På skødet fremgår grundlæggende oplysninger om handlen

 • Den offentlige ejendomsvurdering
 • Ejendommens adresse
 • Overtagelsesdagen
 • Navne på sælger og køber
 • Købesum
 • Pantehæftelser
 • Byrder og servitutter

Skødets funktion er at vise omverdenen, hvem ejendommens retmæssige ejer er. Køberen får desuden beskyttelse fra tidligere ejeres eventuelle kreditorer og anden retsforfølgning fra den dag, dokumentet er anmeldt til tinglysningsretten.

Refusionsopgørelse
Når man køber/sælger en ejendom aflæses forbrugsmålere m.v. Sælger betaler for tiden indtil overtagelsesdagen, og køber betaler forbrug fra overtagelsesdagen.

Hvis man eksempelvis køber en ejendom med overtagelses den 1. september, vil sælger normalt have betalt ejendomsskat fra 1. juli til 31. december, i henhold til opkrævning på ejendomsskattebilletten.

Da køber skal betale ejendomskat fra overtagelsesdagen, skal køber over refusionsopgørelsen refundere sælger for perioden 1. september til 31. december. Der er normalt også andre poster, som reguleres over refusionsopgørelsen.

Forbrugsafgifter afregnes enten direkte med værkerne eller skal refunderes over refusionsopgørelsen – f.eks. hvis sælger har betalt et a conto beløb til varmeværket.

Idet sælger, for at slippe for sit almindelige 10 årig sælgeransvar for mangler, skal tilbyde at betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien skal også denne med på refusionsopgørelsen.

Panterettens størrelse
Panterettens størrelse bør mindst svare til 1 års fællesbidrag, varmebidrag m.v. og på grund af prisudviklingen vil der med tiden opstå behov for at forhøje. Desuden kan køber og sælger have aftalt, at yderligere beløb reguleres efter handlen.

Der er relativ megen "teknik" forbundet med udarbejdelse af ovennævnte opgørelser. Derfor lader de fleste parter i en ejendomshandel sig også repræsentere af en professionel rådgiver for på den måde blandt andet at sikre sig, at opgørelserne udarbejdes korrekt.

Sikkerhed til ejerforeningen
Ejerforeningers pantesikkerhed etableres i praksis i form af ejerpantebreve, skadesløsbreve, pantstiftende vedtægter eller pantstiftende skøder. Pantsikkerheden er en garanti for at fællesudgifterne bliver dækket ved en eventuel tvangsauktion.

Ved salg af ejerlejligheder retter ejendomsmægleren sædvanligvis henvendelse til ejerforeningens administrator, hvor der blandt andet spørges om forhøjelse/ etablering af pantesikkerhed.

Såfremt ejerforeningen benytter ejerpantebreve eller skadesløsbreve, skal der udfærdiges en digital allonge til pantebrevet. Allongen skal som udgangspunkt udfærdiges og ekspederes af den berigtigende rådgiver.

Trustpilot