70 20 28 06

Mortifikation

Mortifikation af pantebrev eller ejerpantebrev for kun kr. 6.895,00 inkl. moms.

 

Mortifikation af pantebrev og ejerpantebrev

Er der stillet sikkerhed i din bolig via pantebrev eller ejerpantebrev? Så skal du huske, at disse kun er gyldige ved tinglysning. Du skal være i fysisk eller digital besiddelse af dit pantebrev, før dette kan tinglyses. Hvis du af den ene eller anden årsag har mistet det originale dokument, skal du have foretaget en mortifikation af pantebrevet.

Vi udfører vi mortifikation af pantebreve og ejerpantebreve til en fast, konkurrencedygtig pris lydende på 6.895 kr. Vi håndterer både mortifikationssager med og uden bankgaranti. Kontakt os i dag og få hjælp til mortifikation af pantebrev og ejerpantebreve. Vi er med dig hele vejen, uagtet sagens længde.

Hvad er mortifikation af pantebrev?

Mortifikation af et pantebrev eller et ejerpantebrev er en retsafgørelse, hvorved det pågældende pantebrev erklæres magtesløst. Er du af den ene eller anden årsag ikke længere i besiddelse af dit pantebrev, og er det fra før, at Tinglysning blev en digitaliseret proces? Så bør du søge om mortifikation og i stedet få udstedt et digitaliseret pantebrev som erstatning.

 

Hvorfor er mortifikation nødvendigt?

Skal du sælge din bolig/ejendom eller låne i denne, så kan det besværliggøre processen, hvis ikke du er i besiddelse af eventuelle pantebreve. Ny panthaver vil formentlig kræve sletning af det gamle pantebrev og derfor er mortifikation nødvendigt.

Mortifikation af pantebreve kan ligeledes være løsningen, hvis indehaveren af et ejerpantebrev er gået bort og du som pårørende skal sælge vedkommendes bolig.

Hvem skal betale for mortifikation?

Du er selv ansvarlig for at opbevare dit pantebrev sikkert og fortroligt. Skulle det hænde at pantebrevet forsvinder, vil du selv skulle betale for mortifikation heraf. Mange opbevarer deres pantebreve i banken.

Vær opmærksom på, at banken ifølge bogføringsloven kun er forpligtet til at opbevare dokumenter i fem år efter endt kundeforhold. Er dit pantebrev ældre end fem år og forsvundet i bankens varetægt, kan du altså blive påkrævet selv at skulle finansiere mortifikationen.

Vi håndterer vi mortifikation af pantebreve og ejerpantebreve for kun 6.895 kr.

 

Hvordan foregår mortifikation?

Ved mortifikation af pantebreve og ejerpantebreve, sørger vi for, at du ikke skal tænke eller bekymrer dig om noget med hensyn til mortifikationen. Vi tager os blandt andet af;

  • annoncering i Statstidende
  • indhentelse af relevante erklæringer og attester
  • korrespondance med pengeinstitut, byret samt Tinglysningsretten

Mortifikation af et pantebrev er en kompliceret sag som, afhængigt af om der stilles bankgaranti, tager mellem 3 måneder og 1 år at fuldføre. Rent praktisk foregår en mortifikation ved, at der indhentes erklæringer fra dig og øvrige rettighedshavere af pantebrevet på, at ingen længere er i besiddelse af pantebrevet eller har indsigelse mod gennemførsel af en mortifikation.

Herefter skal erklæringer, kopi af pantebrev og en redegørelse af, hvordan dokumentet formodes bortkommet. Det er påkrævet at man benytter den byret i den retskreds, hvor også boligen er placeret.

Før du går i gang med at gennemføre en mortifikation af dit pantebrev, er det vigtigt at du tager kontakt til det pengeinstitut, som har haft den oprindelige sikkerhed i pantebrevet. Her skal du forhøre dig om, hvorvidt de stadig er i besiddelse af pantebrevet eller om de kan dokumentere at have fremsendt pantebrevet og til hvem.

Godkender retten grundlaget for mortifikationen, kan vi gå videre med sagen. Der skal nu indkaldes til retsmøde i Statstidende, således at alle, som mener at være rettighedshavere af pantebrevet, har mulighed for at modsætte sig mortifikationen.

Når indkaldelsesfristen for retsmødet opløber, kan der falde dom i sagen om mortifikation. Herefter følger en ankefrist og når denne er udløbet kan mortifikationen endelig fuldføres. Vi er med dig hele vejen og sørger for at alle processer forløber retmæssigt.

 

Mortifikation med eller uden bankgaranti

Den egentlige indkaldelsesfrist for retsmødet er mindst et år. Fristen for indkaldelse kan dog afkortes til blot tre måneder. Dette kræver, at mortifikationen søges af pantets ejer og at der stilles bankgaranti, som er til fordel for indehaveren af pantebrevet. Bankgarantien skal dog være gældende i mindst 1 år.

 

Hvad koster mortifikation?

Hos os koster mortifikation af pantebrev eller ejerpantebrev kun 6.895 kr. Derudover skal du huske, at der er en fast retsafgift lydende på 750 kr. Denne afgift har vi hos advokatfirmaet Linda Andersen ikke noget med at gøre.

Trustpilot