70 20 28 06

Skødeskrivning

Dit offentlige dokument hvorved ejendomsretten af fast ejendom overdrages fra sælger til køber

 • Over 20 års erfaring
 • Kun 2.295 kr. inkl. moms
 • Professionel og hurtig sagsbehandling

Tinglysning af skøde kr. 2.295,-

 

Vi tager os blandt andet af:

 • Udarbejdelse af skøde
 • Tinglysning af skøde
 • Korrespondance med købers og sælgers pengeinstitut
 • Frigivelse af købesummen til sælger ved anmærkningsfrit skøde
 • Afslutning af handlen

Vores honorar for tinglysning af skøde udgør kun kr. 2.295,00 inkl. moms.

Kontakt os i dag.

Vi forenkler din købsproces ved at klare udarbejdelse og tinglysning af skødet. Ligeledes tager vi styring og holder overblik i korrespondancen mellem mægler, boligadvokat, købers pengeinstitut og sælgers pengeinstitut. Naturligvis sørger vi også for, at sælgers eventuelle hæftelser slettes og herefter frigives sælgers penge.

Med os ved roret garanterer vi en professionel og effektiv tilgang til udarbejdelse og tinglysning af skøde, og vi rådgiver dig gennem hele processen med tinglysning af skøde. Find os meget gerne på Trustpilot, hvor tidligere kunder har tilkendegivet deres oplevelse af vores service.

Har du besluttet dig for at købe lejlighed eller hus? Vi hjælper med udarbejdelse og tinglysning af skøde forbindelse med din bolighandel. Vi holder overblikket under hele processen og tager os af korrespondancen mellem både parter samt køber og sælgers pengeinstitutter.

Vi sikrer dig en effektiv og professionel sagsgang i forbindelse med udarbejdelse og tinglysning af dit skøde.

Vores faste pris på udarbejdelse og tinglysning af skøde er kr. 2.295,00 inkl. moms. Skal vi hjælpe dig med udarbejdelse og tinglysning af skøde? Så giv os et kald på 70 20 28 06.

 

 

Bliv ringet op af en medarbejder

Udfyld dit telefonnummer og vi ringer inden for 24 timer

Udarbejdelse af skøde

Et skøde skal indeholde alle væsentlige oplysninger om ejendommen, parterne og handlen. Ved udarbejdelse af skøde, sørger vi for, at alle de rigtige oplysninger kommer med, så du slipper for alle bekymringerne.

Tinglysning af skøde

Når et skøde tinglyses, betyder det, at dokumentet gøres juridisk bindende. Det er vigtigt for både sælger og køber, at dette sker helt efter bogen. Advokat Linda Andersen, har både baggrund som jurist og ejendomsmægler, hvilket betyder, at vi forstår (og kan rådgive om) alle vinkler af sagen.

Processen

Det har altid været vores mål at gøre processen så let og gnidningsfri som muligt. Vi ved nemlig, at du, som part i en bolighandel, har mange ting at bekymre dig om. Vi sørger for, at skødet ikke er en af dem.

Processen kan varierer lidt fra sag til sag, men vi har udviklet og forfinet en proces der sikrer hurtig, professionel og juridisk korrekt behandling.

 1. INDLEDENDE KONTAKT
  Ønsker du at få udarbejdet og tinglyst et skøde, kan du let kontakte os her på siden.
  Du kan benytte formularen eller ringe på 70 87 68 36.

 2. INDHENTNING AF OPLYSNINGER
  Når vi har fået en aftale på plads, fremsender vi en sikker mail til indhentning af personlige oplysninger.
  Denne kan du udfylde i ro og fred, når du har tid og mulighed for det.

 3. UDARBEJDELSE AF SKØDE
  Inden for 24 timer, efter modtagelsen af jeres oplysninger, udarbejder vi skødet og fremsender til sagens parter for godkendelse eller eventuelle spørgsmål.
  Herefter overføres skødet til underskriftsmappen, hvor det skal tiltrædes af alle parter med NemID eller tinglysningsfuldmagt.

 4. TJEK FOR EVENTUELLE HÆFTELSER
  Vi sikrer os, om eventuelle tinglyste hæftelser skal overtages eller aflyses i forbindelse med overdragelsen.
  Vi sørger naturligvis for alt det praktiske samt indhentning af de fornødne accepter.

 5. TINGLYSNING AF SKØDET
  Når skødet er godkendt og underskrevet af alle parter, sørger vi for, at det bliver anmeldt til tinglysning, hvor det behandles hos Tinglysningsretten.

 

Pris på udarbejdelse og tinglysning af skøde

Vi har gjort det nemt for dig med en fast pris. Udarbejdelse og tinglysning af skøde koster 2.295 kr. inkl. moms. Får du udarbejdet dit skøde hos os, består dine udgifter af vores honorarer samt den statslige tinglysningsafgift.

 

Ofte stillede spørgsmål

Gennem vores 14 år i branchen, har vi fået og besvaret mange spørgsmål vedr. oprettelse og tinglysning af skøde. Herunder kan du læse om nogle af de spørgsmål, vi oftest har fået. Sidder du med et andet spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et offentligt dokument som fastlægger hvem, den retmæssige ejer af en given ejendom er. Mange forveksler fejlagtigt et skøde med købsaftalen, men disse to dokumenter er ikke sammenlignelige og udgør hver sin vigtige brik i processen for overdragelse af en ejendom.

Hvad er forskellen mellem betinget og endeligt skøde?

Der skelnes mellem betinget skøde og endeligt skøde. Et betinget skøde indeholder betingelser for at handlen og den endelige overdragelse af en ejendom kan ske. Eksempelvis kan skødet være betinget af købesummens betaling eller gennemførelse af en matrikulær ændring.

Et skøde overgår fra at være betinget til at være endeligt, når alle betingelserne er indfriet og en påtegning herom er udfyldt med underskrifter fra begge parter. Det endelige skøde skal tinglyses på ny. Købesummen til sælger kan ikke frigives til sælger, før det endelige skøde er godkendt og tinglyst.

Hvorfor skal der udarbejdes et skøde?

Uanset om du er køber eller sælger, er det vigtigt at få udarbejdet et skøde i forbindelse med overdragelse af en ejendom. Som køber er et skøde din sikring for, at ejendomsretten ikke kan forfalde til andre.

Tinglysning af skøde er selvsagt også vigtigt. Ved tinglysning af et skøde indskrives overdragelsen af ejerretten i tingbogen, som er det offentlige register for fast ejendom.

Hvad indeholder et skøde?

Et skøde indeholder følgende oplysninger:

 • Navn på sælger og køber
 • Ejendommens adresse
 • Købesum og pantehæftelser
 • Byrder og servitutter
 • Den offentlige ejendomsvurdering
 • Den endelige overtagelsesdato

Hvad er forskellen på en købsaftale og et skøde?

Købsaftalen er det dokument som dækker over aftalen mellem køber og sælger vedrørende en fast ejendom. Dokumentet fortæller hvem der handler, hvad der handles samt hvilke vilkår køber og sælger har aftalt i forhold til pris, overtagelsesdato, medfølgende inventar, forbehold mv.

Skødet og tinglysningen af skødet registrerer ejerskiftet i tingbogen og indeholder ikke en lang række aftalevilkår, som det er tilfældet med købsaftalen. Skødet er på mange måder en kortere version af købsaftalen, som kun indeholder de væsentligste oplysninger og som bekræfter og beviser ejerskiftet offentligt.

Er et skøde købers eller sælgers ansvar?

Det er hverken lovbestemt, hvem der har ansvaret for at udarbejde skødet eller for at betale for tinglysningen. Dette afhænger af, hvad man er blevet enige om i købsaftalen. Som udgangspunkt er det dog køberen, der står for udarbejdelsen og tinglysningen af skødet, da køberen i den forbindelse selv styrer frigivelsen af købesummen til sælger.

Trustpilot