70 20 28 06

Skilsmisseskøde

Udarbejdelse af skilsmisseskøde for 1.995,00 kr. inkl. moms

Udarbejdelse og tinglysning af skilsmisseskøde - kr. 1.995,-

Vi tager os blandt andet af:

  • Udarbejdelse af skilsmisseskøde
  • Tinglysning af skilsmisseskøde
  • Korrespondance og afslutning med dit pengeinstitut

Vores honorar for tinglysning af skilsmisseskøde udgør kun kr. 1.995,00 inkl. moms.

Kontakt os i dag.

 

Har du og din ægtefælle besluttet at gå hver til sit og har i fælleseje i bolig? Så har I måske besluttet, at den ene af jer skal overtage den andens andel af boligen. I så fald skal der udarbejdes et skilsmisseskøde.

Et skilsmisseskøde er en ændring i det nuværende skøde, hvor den enes ejerandel af boligen overgår til den anden. Det er en udgift som sjældent er til at undgå, da skilsmisseskøde kræves af banken, hvis der er tinglyst lån i boligen.

Vi tilbyder udarbejdelse og tinglysning af skilsmisseskøde til kun 1.995 kr. Uanset om der er tale om en permanent skilsmisse eller en separation, så er prisen for et skilsmisseskøde det samme.

Er I ikke gift, men ønsker at ophæve jeres samliv? Så skal I tillige have udarbejdet og tinglyst et skøde i forbindelse med overdragelse af den fælles ejendom. Læs mere her.

 

Begreber, du vil støde på ifbm. skilsmisseskøde

Når du skal have udarbejdet et skilsmisseskøde vil du uundgåeligt støde på et hav af nye begreber og termer. Vi forsøger herunder at redegøre for nogle af dem.

Skilt, separeret eller ophævelse af samliv?
Nogle udbydere af skilsmisseskøder skelner i deres prissætning mellem, om I skal skilles eller separeres, Det gør vi ikke og vores faste pris lyder på 1.995 kr. for udarbejdelse og tinglysning af skilsmisseskøde. Står I overfor ophævelse af samliv, skal I have udarbejdet et "almindeligt" skøde. Men hvad er egentlig forskellen på de forskellige begreber?

Separation
Separation kan nok bedst beskrives som en prøveperiode inden den egentlige skilsmisse. Det vil sige, at I stadig er gift på papiret, men lever hver for sig.

Hvis kun den ene part ønsker skilsmisse, vil I være påkrævet seks måneders separation før en skilsmisse kan fuldføres.

Et skilsmisseskøde vil fortsat være og hedde det samme til trods for, at I er separeret.

Skilsmisse
Skilsmisse er den rette betegnelse, når de formelle papirer på jeres ægteskab kan ophæves. Er I begge enige om, at skulle skilles, kan skilsmissen træde i kraft med det samme.

Skilsmisseskødets pris og indhold er det samme som ved separation, når I bestiller gennem os.

Ophævelse af samliv
Hvis I ikke er gift eller separeret og ønsker at gå fra hinanden, betegnes det blot som ophævelse af samliv.

I dette tilfælde udarbejdes og tinglyses et almindeligt skøde, hvor den ene part kan overdrage sin ejerandel af ejendommen til den anden part.

Trustpilot