70 20 28 06

Fremtidsfuldmagt

  • Få en pris
  • Hurtig udarbejdelse
  • Kontakt os nu

Fremtidsfuldmagt

Hvis du en dag ikke er i stand til træffe egne beslutninger, hvem skal så gøre det for dig? Det kan du sikre selvbestemmelse over ved at oprette en fremtidsfuldmagt. Med en fremtidsfuldmagt, sørger du for, at kun folk du stoler på og selv har valgt kan træffe beslutninger for dig, hvis du ikke selv kan.

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen har vi over 10 års erfaring med udarbejdelse og håndtering af juridiske dokumenter, såsom fremtidsfuldmagter. Vi sørger for nem og bekvem proces, og du kan have fuldmagten i hånden inden for tre dage. Kontakt og tag stilling i dag.

Kontakt os i dag

Hvornår er en fremtidsfuldmagt relevant?
Livet kan gå mange veje, og vi er desværre ikke altid herre over vores fremtid. Med en fremtidsfuldmagt kan du dog være herre over, hvem der skal varetage dine interesser, hvis ikke det er muligt for dig. Det vil være relevant, hvis du eksempelvis rammes af akut sygdom eller demens.

I fremtidsfuldmagten vælger du den person, der i kritiske situationer bedst kan træffe valg på vegne af dig. Du vælger også i hvilket omfang, personen skal kunne tage beslutninger. Du kan vælge, at en fremtidsfuldmagt alene skal vedrøre økonomiske dispositioner eller alle dispositioner.

Hvem kan stå i min fremtidsfuldmagt?
Der er få krav til, hvem du kan gøre til fremtidsfuldmægtig i din fuldmagt. Du kan egentlig frit vælge. Personen skal blot være over 18 år og må ikke være under et værgemål. Dog må vedkommende ikke være omfattet en anden fremtidsfuldmægt på det tidspunkt, hvor din gør sig gældende.

Sørg for at vælge en, du har tillid til — ikke blot nu, men også i fremtiden. Husk på, at personen kan ende med at have adgang til din personlige oplysninger om eksempelvis helbred og økonomi. Derudover er det naturligvis en god idé at sikre sig, at personen er villig til at påtage sig ansvaret, der medfølger.

Kan der stå flere personer i en fremtidsfuldmagt?
Ja, det kan der godt. Du skal blot tage stilling til, om de fremtidsfuldmægtige skal træffe beslutninger i fællesskab eller varetage hvert sit område. Du kan også vælge at rangere flere fremtidsfuldmægtige efter prioritet. Hvis din første fuldmægtige ikke er i stand til at handle på dine vegne, når det bliver nødvendige, vil den næste fuldmægtige i din valgte række træde til. De øvrige fuldmægtige, foruden den første-prioriteret, kaldes for subsidiær fremtidsfuldmægtige.

Få hjælp til udarbejdelse af fremtidsfuldmagt
Når du bestiller en fremtidsfuldmagt gennem os, hjælper vi dig med alle dine spørgsmål. Derudover lover vi en nem, hurtig og professionel proces. Skal vi udarbejde din fremtidsfuldmagt? Så kontakt os i dag på telefon: 70 20 28 06 eller send en mail til: la@advla.dk

 

Trustpilot