70 20 28 06

Testamente til ugifte samlevende

  • 3.500,00 kr. inkl. moms
  • Kontakt os nu
  • Hurtig udarbejdelse

Testamente til ugifte samlevende

Som ugifte samlevende arver I ikke af hinanden, medmindre i opretter et testamente. Fælles bolig, bil, sommerhus eller lignende vil skulle splittes op og hele den afdødes andel vil blive arvet af vedkommendes legale arvinger.

Et testamente er derfor et fornuftigt valg at oprette som ugifte samlevende, hvis I ønsker at sikre hinandens fremtid. Hermed kan I sørge for at jeres samlever eksempelvis ikke behøver at flytte eller sælge ejendele, I har været fælles om.

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen har vi over 10 års erfaring med udarbejdelse og håndtering af testamenter til ugifte samlevende. Tag kontakt til os i dag, og lad os få skabt den fornødne tryghed, der ligger i at sikre hinanden.

Kontakt os herunder

Tag kontrol over den arv, I efterlader
Når I opretter et testamente, tager I kontrollen over, hvem der skal arve efter jer. I skal både tage stilling til, hvem der skal arve efter den samlever, som først går bort, men også til hvem der skal arve, når længstlevende ligeledes tager herfra.

Samlevere som ikke er gifte arver ikke automatisk efter hinanden. Derfor er et testamente også måden hvorpå, I kan sikre hinanden på bedst muligt vis. I kan eksempelvis beslutte, at I vil arve efter hinanden, som var I ægtefæller, eller I kan tilkendegive hvordan i ønsker arven skal fordeles mellem jer og andre legale arvinger.

Der medfølger en række bestemmelser i arvelovgivning, afhængigt af om I har fællesbørn, særbørn eller ingen børn. Bliv klogere på disse herunder.

Testamente til ugifte samlevende med børn
Har I fællesbørn, vil disse blive betragtet som jeres begges livsarvinger. Uden testamente vil jeres børn arve 100 % af arven og den tilbageværende samlever vil ikke arve noget. Har I mindreårige børn vil arven blive spærret på en forvaltningskonto, indtil barnet er myndigt.

I kan gøre testamentet mellem jer som ugifte samlevende gensidigt begunstigende. Det betyder, at I arver I sikre hinanden mest muligt. Dette anbefales især, hvis I deler bolig eller har andet fælleseje. Arveloven foreskriver en tvangsarv på 25%, som med et testamente bliver splittet mellem samleveren og børn. Dermed vil I kunne sørge for at fællesbørn deler 12,5% af formuen, mens den tilbageværende samlever modtager 87,5%.

Testamente til ugifte samlevende med særbørn
Betegnelsen særbørn dækker over børn, I ikke begge er forældre til — altså børn fra tidligere forhold. Hvis første-afdøde samlever er forælder til et særbarn og I ikke har et testamente, vil hele arven gå til barnet. Længstlevende samlever kan hermed risikere at må flytte fra jeres hjem. Vælger I at lave testamentet gensidigt begunstigende, kan I sikre hinanden bedst muligt og begrænse den afdødes særbørn til at arve de 25 %, som loven om tvangsarv foreskriver.

Det er også vigtigt, at I, i jeres testamente som ugifte samlevende, tager stilling til, hvad der skal ske med arven, når den længstlevende samlever går bort. I kan eksempelvis beslutte, at særbørn fra begge samlevere skal dele arven ligeligt. I kan også vælge, at dele arven mellem forældre. Har den ene part eksempelvis 3 særbørn, vil de tilsammen arve 50 %. Den anden parts særbørn vil ligeledes arve 50 %, uagtet hvor mange der er.

Testamente til ugifte samlevende uden børn
Som ugifte samlevende uden børn, vil jeres arv automatisk gå til den afdødes legale arvinger efter arvelovens arverækkefølge. Det vil sige, at opretter I ikke et testamente, vil I ingenting arve efter hinanden. Med et gensidigt begunstigende testamente kan I derimod arve 100 % fra hinanden, da I ikke har nogle livsarvinger (børn eller børnebørn).

Også her er det vigtigt, at I tager stilling til, hvad der skal ske med arven, når den længstlevende samlever går bort. Nogle vælger at fordele arven ligeligt mellem legale arvinger. Det betyder eksempelvis, at hvis den længstlevende samlevende stifter ny familie, vil de arve efterfølgende. I kan også udvælge bestemte familiemedlemmer eller velgørende organisationer. Tvangsarving har for ugifte samlevende uden børn ingen betydning, da I ikke har nogle livsarvinger.

Giv dine børn særeje
Med et testamente har I muligheden for, at give jeres børn særeje over den arv, de arver fra jer. Det betyder, at de ikke skal dele deres andel af arven med en eventuel partner. I kan også vælge at give jeres børn skilsmissesæreje. Det betyder, at barnet ikke skal dele den formue, der arves efter jer, med sin partner i tilfælde af skilsmisse.

Sådan opretter I testamente som ugifte samlevende
Når I bestiller oprettelse af testamente hos os, sørger vi for hurtig, tryg og professionel håndtering. Så snart I har henvendt jer, sender vi jer nogle spørgsmål i forhold til, hvad i ønsker jeres testamente skal indebære. Dernæst udformes dokumentet og i har det i hænderne indenfor få dage. Selv skal I blot sørge for, at få dokumentet underskrevet — enten ved notar i byretten eller sammen med to vitterlighedsvidner.

Få lavet testamente som ugifte samlevende I dag
Er I klar til at få udarbejdet et testamente som ugifte samlevende, og dermed sikre hinanden fremtidigt? Så kontakt til os i dag. Det kan enten gøres på telefon: 70 20 28 06 eller ved at sende en mail til la@advla.dk. Vi kontakter jer hurtigst muligt, og er klar til at gå i gang med det samme.

Trustpilot