Advokatfirmaet Linda Andersen

Du skal ikke gå på kompromis. Vi rådgiver dig igennem hele processen. Få professionel advokatrådgivning til kun kr. 8.995,- inkl. moms.

Erfaren boligadvokat med mere end 20 års erfaring – din garanti for kvalitet.

Du kan sikre dig selv hele vejen rundt.

Et køb af fast ejendom er en kæmpe beslutning og der er mange ting du skal holde styr på. Det er dog ikke det eneste der bør være styr på. Hvis du køber ejendommen sammen med samlever/ægtefælle og der er nogle penge der skal tilfalde den ene part, skal der laves et dokument herpå.

Et testamente er også noget du bør overveje. Hvad skal der ske med ejendommen og dennes friværdi, og dine aktiver i øvrigt, den dag du ikke længere er her. 

Lad os guide dig hele vejen rundt.

Vi har det juridiske overblik, som der skal til og sørger for, at enhver del af handlen gennemføres fejlfrit. Vi er beliggende i København. Digitalisering gør, at vi kan påtage os sager i hele landet. Kontakt os med det samme og kom godt i gang med din sag.

Det handler om kvalitet

Erfaring og faglighed.

Som advokater er vi, modsat jurister og andre rådgivere, underlagt nogle helt særlige lovmæssige krav omkring forsikring og ansvar, hvilket giver en helt unik beskyttelse for dig som klient.

Vi har gjort det helt simpelt og tilbyder køberrådgivning hvor vi er med dig hele vejen under din bolighandel. Vi slipper ikke handlen undervejs, der kommer ingen tilkøbspakker under forløbet – vi er med fra start til slut til den pris som vi reklamerer med

Linda Andersen, advokat med speciale i fast ejendom og generel familieret.
Køberrådgivning, samejeoverenskomst eller ægtepagt samt testamente.

Køberrådgivning – hvorfor?

En ejendomshandel er en stor beslutning, og en proces med mange aspekter. Du som køber skal være sikker på, at du køber den helt rigtige bolig for dig. Ved køberrådgivning får du:

 • En bolighandel uden overraskelser.
 • En en bolighandel uden uforudsete udgifter.
 • En en sikker og tryg bolighandel.
 • En en specialiseret rådgiver gennem hele købsprocessen.

 

Testamente

Hvem skal have del i den arv du en dag efterlader dig?

Uanset om du lever i ægteskab, som ugifte samlevende eller enlig er et testamente et fornuftig valg.  I et testamente kan du sikre fuld kontrol over:

 • Hvem der skal arve efter dig.
 • Hvorledes din formue skal fordeles.
 • Sikre din ægtefælle/samlever.
 • Sikre arven til dine børn ved særeje.

 

Ægtepagt 

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem to ægtefæller. Denne form for aftale er relevant, hvis I ikke ønsker formuefællesskab, som man ellers automatisk indvirker i ved indgåelse af et ægteskab.

Samejeoverenskomst

Ejer du fast ejendom sammen med familie, venner eller en kæreste? Så sørg for at få udarbejdet en samejeoverenskomst. Med en samejeoverenskomst skaber i gensidig sikkerhed med klare regler for ejerskabet. Således er både konsekvenser og fordele ved det delte ejerskab tydeligt for alle.

Fordele, som du får hos Advokatfirmaet Linda Andersen:

 • Samme rådgiver gennem hele forløbet.
 • Specialiseret advokat og ejendomsmægler.
 • Altid fast pris uden overraskelser.
 • Fremragende anmeldelser på TrustPilot.
 • Vi er i gang med din sag indenfor ganske kort tid.
   

Vi er et veletableret advokatfirma som har eksisteret i mere end 12 år hvor samme team tilsammen har håndteret mere end 18.000 sager. Det taler for sig selv.

Kontakt os i dag på 70202806 for en uforpligtende snak omkring dine behov.

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen hjælper vi dig sikkert igennem din bolighandel og sikrer tryghed i dine juridiske forhold. Vi hjælper dig hele vejen rundt. .

Kontakt os her

Linda Andersen

Indehaver og advokat

la@advla.dk

Mona Andersen

Sagsbehandler

ma@advla.dk

Nana Andersen

Daglig leder

na@advla.dk

Klara Andersen

Piccoline

ka@advla.dk

Holdet bag Advokatfirmaet Linda Andersen

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen består vi af et hold af dedikerede medarbejdere som sætter kunden i fokus. Vi sætter en ære i at yde vores kunder kompetent og hurtig service til deres fulde tilfredshed. Dette sker ved effektiv behandling af din sag samt med engagement og højt humør.

Vi beskæftiger os ikke med flere forskellige retsområder men fokuserer på det vi brænder for; nemlig fast ejendom og familieret. Vores kunder er dermed sikret specialiseret og engageret rådgivning.

Det handler for os ikke om at være de største; det handler om at være bedst til netop det vi beskæftiger os med.
Medarbejderne hos Advokatfirmaet Linda Andersen har alle været i virksomheden i mange år hvilket bidrager til en god dynamik på kontoret og gør os til et godt team. Hos os startes, og afsluttes sagen altid af samme medarbejder, og det gør kunden altid har kontakt til en rådgiver som kender sagen.

Vi er realistiske omkring hvor lang tid en opgave tager og dette afspejler naturligvis prisen.
Køberrådgivning

Ved en ejendomshandel skal køber sørge for at undersøge det egentlige indhold af købsaftalen, fx miljøforhold, nedgravede olietanke, jordforurening, fortrydelsesretten, tilstandsrapporten, energimærkning, ejerskifteforsikring, hvilke byrder, der er pålagt boligen m.v.

Du skal derfor som køber sørge for at få indsat et rådgivningsforbehold, så vi kan gennemgå handelsvilkårene i forbindelse med berigtigelsen og sikre, at du er opmærksom på alle forhold i købsaftalen.

Skulle det vise sig, at der er forhold, som du ikke har været opmærksom på ved underskrivning af købsaftalen og dette har betydning for dig, kan du frit trække handlen tilbage uden at skulle betale 1 % af købesummen i erstatning til sælger.

Når handlen er godkendt vil mægler forestå berigtigelsen. Berigtigelse indeholder udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse samt debitorskifte af evt. sikkerhed til ejerforeningen. Vi vil gennemgå og godkende berigtigelsen.

Hvilken funktion har skødet

Det er, når købsaftalen er underskrevet, at handlen er endelig. Herefter skal der udarbejdes et skøde, hvilket sker elektronisk.

På skødet fremgår grundlæggende oplysninger om handlen.

 • Den offentlige ejendomsvurdering.
 • Ejendommens adresse.
 • Overtagelsesdagen.
 • Navne på sælger og køber.
 • Købesum.
 • Pantehæftelser.
 • Byrder og servitutter.

Skødets funktion er at vise omverdenen, hvem ejendommens retmæssige ejer er. Køberen får desuden beskyttelse fra tidligere ejeres eventuelle kreditorer og anden retsforfølgning fra den dag, dokumentet er anmeldt til tinglysningsretten.

Refusionsopgørelse

Når man køber/sælger en ejendom aflæses forbrugsmålere m.v. Sælger betaler for tiden indtil overtagelsesdagen, og køber betaler forbrug fra overtagelsesdagen.

Hvis man eksempelvis køber en ejendom med overtagelses den 1. september, vil sælger normalt have betalt ejendomsskat fra 1. juli til 31. december, i henhold til opkrævning på ejendomsskattebilletten.

Da køber skal betale ejendomskat fra overtagelsesdagen, skal køber over refusionsopgørelsen refundere sælger for perioden 1. september til 31. december. Der er normalt også andre poster, som reguleres over refusionsopgørelsen.

Forbrugsafgifter afregnes enten direkte med værkerne eller skal refunderes over refusionsopgørelsen – f.eks. hvis sælger har betalt et a conto beløb til varmeværket.

Idet sælger, for at slippe for sit almindelige 10 årig sælgeransvar for mangler, skal tilbyde at betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien skal også denne med på refusionsopgørelsen.

Panterettens størrelse

Panterettens størrelse bør mindst svare til 1 års fællesbidrag, varmebidrag m.v. og på grund af prisudviklingen vil der med tiden opstå behov for at forhøje. Desuden kan køber og sælger have aftalt, at yderligere beløb reguleres efter handlen.

Der er relativ megen “teknik” forbundet med udarbejdelse af ovennævnte opgørelser. Derfor lader de fleste parter i en ejendomshandel sig også repræsentere af en professionel rådgiver for på den måde blandt andet at sikre sig, at opgørelserne udarbejdes korrekt.

Sikkerhed til ejerforeningen

Ejerforeningers pantesikkerhed etableres i praksis i form af ejerpantebreve, skadesløsbreve, pantstiftende vedtægter eller pantstiftende skøder. Pantsikkerheden er en garanti for at fællesudgifterne bliver dækket ved en eventuel tvangsauktion.

Ved salg af ejerlejligheder retter ejendomsmægleren sædvanligvis henvendelse til ejerforeningens administrator, hvor der blandt andet spørges om forhøjelse/ etablering af pantesikkerhed.

Såfremt ejerforeningen benytter ejerpantebreve eller skadesløsbreve, skal der udfærdiges en digital allonge til pantebrevet. Allongen skal som udgangspunkt udfærdiges og ekspederes af den berigtigende rådgiver.

 
 
Ægtefælletestamente

Når du eller din ægtefælle går bort, er det enten arveloven eller et testamente, der kan bestemme hvordan arven skal fordeles. I et testamente mellem ægtefæller kan I oprette bestemmelser om, hvad der skal ske med jeres formue, når I går bort.

Læs mere om testamente mellem ægtefæller her.

 
Testamente ugifte samlevende

Som ugifte samlevende arver I ikke af hinanden, medmindre i opretter et testamente. Fælles bolig, bil, sommerhus eller lignende vil skulle splittes op og hele den afdødes andel vil blive arvet af vedkommendes legale arvinger.

Et testamente er derfor et fornuftigt valg at oprette som ugifte samlevende, hvis I ønsker at sikre hinandens fremtid. Hermed kan I sørge for at jeres samlever eksempelvis ikke behøver at flytte eller sælge ejendele, I har været fælles om.

Læs mere om testamente mellem ugifte samlevende her.

 
Testamente til enlige

Som enlig er det en fornuftig beslutning at oprette et testamente, uanset om du har børn eller ej. Således giver du dig selv muligheden for at beslutte, hvem der skal arve efter dig, og hvordan din formue skal fordeles.

Læs mere om testamente til enlige her.

 
Ægtepagt

En ægtepagt er relevant, hvis I ikke ønsker at dele jeres samlede formue ligeligt i tilfælde af skilsmisse og/eller død.

I en ægtepagt tager I stilling til, om der skal gælde særeje for hele eller dele af jeres samlede formue. I kan også bruge denne type dokument til at dele jeres pension ligeligt i tilfælde af skilsmisse. Uden en ægtepagt er pension altid særeje. Med andre ord kan pagten bruge til både at sikre sig selv og hinanden.

Læs mere om ægtepagt her.

 

Samejeoverenskomst

Selvom du er boligejer med en samlever, en god ven eller et nært familiemedlem, så er det en god idé at få udarbejdet en samejeoverenskomst.

Dokumentet er en sammenfatning af, hvordan I skal reagere i en hver tænkelig situation. Samejeoverenskomsten vil blandt andet indeholde:

 • Fordelingen af ejerforhold.
 • Betalingsfordelingen af udbetalingen til boligen.
 • Information om en eventuel integreret låneaftale mellem parterne.
 • Fordelingen af løbende udgifter forbundet med boligen.
 • Regler for konsekvenser i tilfælde af misligholdelse af afdragsbetaling.
 • Regler for om man kan låne i sin andel af boligen.
 • Regler for udlejning af bolig til tredjemand.
 • Aftale om forkøbsret.
 • Og meget mere.

Læse mere om samejeoverenskomst her.