Advokatfirmaet Linda Andersen

Vi er et veletableret advokatfirma som har eksisteret i mere end 12 år hvor samme team  har håndteret mere end 18.000 sager. Det taler for sig selv.

Et køb af fast ejendom er en kæmpe beslutning og der er mange ting du skal holde styr på. Det er dog ikke kun selve ejendomskøbet der bør være styr på.

Hvis du køber ejendommen sammen med samlever/ægtefælle og der er nogle penge der skal tilfalde den ene part, ved eventuel skilsmisse/samlivsophævelse eller død, skal der laves et dokument herpå. Det kan være en samejeoverenskomst eller en ægtepagt.

Et testamente er også noget du bør overveje. Hvad skal der ske med ejendommen og dennes friværdi, og dine aktiver i øvrigt, den dag du ikke længere er her. 

Lad os guide dig hele vejen rundt.

Vi sørger for det hele, herunder:

Det siger vores tidligere klienter

Trust

Hvad får du når vi er med dig.

Køberrådgivning

En ejendomshandel er en stor beslutning, og en proces med mange aspekter. Du som køber skal være sikker på, at du køber den helt rigtige bolig for dig.

Samejeoverenskomst

Med en samejeoverenskomst eller en ægtepagt får I fuld klarhed over hvad der skal ske med ejendommen, og evt. øvrige aktiver, ved samlivsophævelse.

Testamente

Hvem skal have del i den arv du en dag efterlader dig?

Uanset om du lever i ægteskab, som ugifte samlevende eller enlig er et testamente et fornuftig valg.  I et testamente kan du sikre fuld kontrol over hvad der skal ske med dine aktiver.

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen er du sikret:

Med rådgivning hos en advokat og ejendomsmægler, der er særlig specialiseret i bolighandel, er du sikker på, at få den bedste køberoplevelse.  

Kontakt os for en gratis uforpligtende samtale.
Erfaring og faglighed.

Som advokater er vi, modsat jurister og andre rådgivere, underlagt nogle helt særlige lovmæssige krav omkring forsikring og ansvar, hvilket giver en helt unik beskyttelse for dig som klient.

Vi har gjort det helt simpelt og tilbyder berigtigelse hvor vi er med dig hele vejen under din bolighandel. Vi slipper ikke handlen undervejs, der kommer ingen tilkøbspakker under forløbet – vi er med fra start til slut til den pris som vi reklamerer med. Vi har det juridiske overblik, som der skal til og sørger for, at enhver del af handlen gennemføres fejlfrit.  Digitalisering gør, at vi kan påtage os sager i hele landet. Kontakt os med det samme og kom godt i gang med din sag.

Når du skal have lavet en kvalificeret boligkøberrådgivning eller køberrådgivning gå derfor til en advokat.

Kontakt os her

Senior-advocate

Linda Andersen

Advokat og ejendomsmægler

la@advla.dk - 31531150

Mona Andersen

Juridisk sagsbehandler

ma@advla.dk - 31587490

Nana Andersen

Daglig leder og køberrådgiver

na@advla.dk- 28439800

Klara Andersen

Sagsbehandler

ka@advla.dk - 26354200

Anna Khodjayan

Sagsbehandler

adm@advla.dk - 31531150

Holdet bag Advokatfirmaet Linda Andersen

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen består vi af et hold af dedikerede medarbejdere som sætter kunden i fokus. Vi sætter en ære i at yde vores kunder kompetent og hurtig service til deres fulde tilfredshed. Dette sker ved effektiv behandling af din sag samt med engagement og højt humør.

Vi beskæftiger os ikke med flere forskellige retsområder men fokuserer på det vi brænder for; nemlig fast ejendom og familieret. Vores kunder er dermed sikret specialiseret og engageret rådgivning.

Det handler for os ikke om at være de største; det handler om at være bedst til netop det vi beskæftiger os med.
Medarbejderne hos Advokatfirmaet Linda Andersen har alle været i virksomheden i mange år hvilket bidrager til en god dynamik på kontoret og gør os til et godt team. Hos os startes, og afsluttes sagen altid af samme medarbejder, og det gør kunden altid har kontakt til en rådgiver som kender sagen.

Vi er realistiske omkring hvor lang tid en opgave tager og dette afspejler naturligvis prisen.

Hvorfor snyde dig selv?

Ring og få en uforpligtende snak.

Er du i tvivl - kontakt os her. Du er også velkommen til at ringe på 70202806

Vi tilbyder også 

Køberrådgivning og berigtigelse

Skøde og refusionsopgørelse

Testamente

Køberrådgivning.

Ved en ejendomshandel skal køber sørge for at undersøge det egentlige indhold af købsaftalen, fx miljøforhold, nedgravede olietanke, jordforurening, fortrydelsesretten, tilstandsrapporten, energimærkning, ejerskifteforsikring, hvilke byrder, der er pålagt boligen m.v.

Du skal derfor som køber sørge for at få indsat et rådgivningsforbehold, så vi kan gennemgå handelsvilkårene i forbindelse med berigtigelsen og sikre, at du er opmærksom på alle forhold i købsaftalen.

Skulle det vise sig, at der er forhold, som du ikke har været opmærksom på ved underskrivning af købsaftalen og dette har betydning for dig, kan du frit trække handlen tilbage uden at skulle betale 1 % af købesummen i erstatning til sælger.

Når handlen er godkendt vil mægler forestå berigtigelsen. Berigtigelse indeholder udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse samt debitorskifte af evt. sikkerhed til ejerforeningen. Vi vil gennemgå og godkende berigtigelsen.

Hvilken funktion har skødet?

Det er, når købsaftalen er underskrevet, at handlen er endelig. Herefter skal der udarbejdes et skøde, hvilket sker elektronisk.

På skødet fremgår grundlæggende oplysninger om handlen.

 • Den offentlige ejendomsvurdering.
 • Ejendommens adresse.
 • Overtagelsesdagen.
 • Navne på sælger og køber.
 • Købesum.
 • Pantehæftelser.
 • Byrder og servitutter.

 

Skødets funktion er at vise omverdenen, hvem ejendommens retmæssige ejer er. Køberen får desuden beskyttelse fra tidligere ejeres eventuelle kreditorer og anden retsforfølgning fra den dag, dokumentet er anmeldt til tinglysningsretten.

Refusionsopgørelse.

Når man køber/sælger en ejendom aflæses forbrugsmålere m.v. Sælger betaler for tiden indtil overtagelsesdagen, og køber betaler forbrug fra overtagelsesdagen.

Hvis man eksempelvis køber en ejendom med overtagelses den 1. september, vil sælger normalt have betalt ejendomsskat fra 1. juli til 31. december, i henhold til opkrævning på ejendomsskattebilletten.

Da køber skal betale ejendomskat fra overtagelsesdagen, skal køber over refusionsopgørelsen refundere sælger for perioden 1. september til 31. december. Der er normalt også andre poster, som reguleres over refusionsopgørelsen.

Forbrugsafgifter afregnes enten direkte med værkerne eller skal refunderes over refusionsopgørelsen – f.eks. hvis sælger har betalt et a conto beløb til varmeværket.

Idet sælger, for at slippe for sit almindelige 10 årig sælgeransvar for mangler, skal tilbyde at betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien skal også denne med på refusionsopgørelsen.

Testamente.

Ægtefælletestamente.

Når du eller din ægtefælle går bort, er det enten arveloven eller et testamente, der kan bestemme hvordan arven skal fordeles. I et testamente mellem ægtefæller kan I oprette bestemmelser om, hvad der skal ske med jeres formue, når I går bort.

Læs mere om testamente mellem ægtefæller her.

Ugifte samlevende testmente.

Som ugifte samlevende arver I ikke af hinanden, medmindre i opretter et testamente. Fælles bolig, bil, sommerhus eller lignende vil skulle splittes op og hele den afdødes andel vil blive arvet af vedkommendes legale arvinger.

Et testamente er derfor et fornuftigt valg at oprette som ugifte samlevende, hvis I ønsker at sikre hinandens fremtid. Hermed kan I sørge for at jeres samlever eksempelvis ikke behøver at flytte eller sælge ejendele, I har været fælles om.

Testamente enlige.

Som enlig er det en fornuftig beslutning at oprette et testamente, uanset om du har børn eller ej. Således giver du dig selv muligheden for at beslutte, hvem der skal arve efter dig, og hvordan din formue skal fordeles.

Ægtepagt.

En ægtepagt er relevant, hvis I ikke ønsker at dele jeres samlede formue ligeligt i tilfælde af skilsmisse og/eller død.

I en ægtepagt tager I stilling til, om der skal gælde særeje for hele eller dele af jeres samlede formue. I kan også bruge denne type dokument til at dele jeres pension ligeligt i tilfælde af skilsmisse. Uden en ægtepagt er pension altid særeje. Med andre ord kan pagten bruge til både at sikre sig selv og hinanden.

Samejeoverenskomst.

 

Selvom du er boligejer med en samlever, en god ven eller et nært familiemedlem, så er det en god idé at få udarbejdet en samejeoverenskomst.

Dokumentet er en sammenfatning af, hvordan I skal reagere i en hver tænkelig situation. Samejeoverenskomsten vil blandt andet indeholde:

 • Fordelingen af ejerforhold.
 • Betalingsfordelingen af udbetalingen til boligen.
 • Information om en eventuel integreret låneaftale mellem parterne.
 • Fordelingen af løbende udgifter forbundet med boligen.
 • Regler for konsekvenser i tilfælde af misligholdelse af afdragsbetaling.
 • Regler for om man kan låne i sin andel af boligen.
 • Regler for udlejning af bolig til tredjemand.
 • Aftale om forkøbsret.
 • Og meget mere.