70 20 28 06

Afgifter til staten

Erfaring med mere end 10.000 tinglysningsekspeditioner!

Det følger af tinglysningsafgiftsloven, at der i forbindelse med tinglysning skal betales en afgift til staten. Denne beregnes som:

Almindelig fri handel 

  1. Fast afgift kr. 1.750,00,
  2. Variabel afgift på 0,6% af købesummen

Anden overdragelse
For eksempel overdragelse mellem samlevere eller familie.

  1. Fast afgift kr. 1.750,00,
    Variabel afgift på 0,6% af den højeste af enten købesummen eller af 85% af den offentlige ejendomsvurdering.
  2. Der gælder særlige regler for tinglysning i forbindelse med ophør af formuefællesskab, f.eks: skilsmisse, separation, bosondring eller lign. I disse situationer betales alene den faste afgift på kr. 1.750,00.

Overdragelse mellem andre interesse forbundne parter 

  1. Fast afgift kr. 1.750,00,
  2. Variabel afgift på 0,6% af den højeste af enten købesummen eller af den offentlige ejendomsvurdering.

Bemærk!

Vær opmærksom på, at såfremt der alene handles en andel af ejendommen, fx i forbindelse med samlivsophævelse, hvor den ene part skal overtage den fælles ejendom, så beregnes afgiften naturligvis alene af den andel, der overdrages. Det drejer sig typisk om 50 % af ejendommen og dermed er beregningsgrundlaget kun 50 % af 85 % af den offentlige vurdering eller overdragelsessummen såfremt denne er højest.

Reglerne om betaling af tinglysningsafgift
Såfremt ejendomshandlen foregår i almindelig fri handel betales 0,6 % af købesummen (oprundet til nærmeste 100) + 1.750 kr. i tinglysningsafgift,.

Hvis ejerskiftet ikke er sket som almindelig fri handel skal der betales variabel tinglysningsafgift af den højeste af enten ejendomsværdien eller købesummen.

Hvis ejendomshandlen foregår mellem familie anvendes der dog alene 85 % af ejendomsvurderingen eller købesummen - den højeste af disse to. 

For yderligere oplysninger om ændringerne skal du kontakte SKAT.

Send os gerne en mail med beskrivelse af din sag, således kan vi beregne den helt konkrete afgift på netop din handel/ overdragelse.

Hvis du ønsker, at vi giver dig et opkald, udfyld blot formularen, og du vil hurtigst muligt blive kontaktet.

Advokatfirmaet Linda Andersen 

Trustpilot