70 20 28 06

BBR-ejermeddelelse

Man har som ejer pligt til at anmelde en række oplysninger om ejendommen til Bolig- og Bygningsregistret (BBR).

De oplysninger, der skal indberettes om bygninger, er blandt andet oplysninger om:

  • Opførelsesår
  • Om- og tilbygningsår
  • Bebygget areal
  • Antal etager
  • Samlet boligareal
  • Samlet erhvervsareal
  • Areal af udnyttet tagetage
  • Areal af udestue
  • Tagdækningsmateriale
  • Energiforsyning

Vi gennemgår BBR meddelelsen og sikret os at alle de på ejendommen værende bygninger er registreret.

Sælger har dermed sikkerhed for, at købesummen bliver betalt. Købers interesser varetages ved, at købesummen er deponeret således, at den ikke må frigives til sælger, førend der er tinglyst endeligt skøde til køber.

Trustpilot