70 20 28 06

Byggetilladelse

 

Alt nybyggeri/tilbygninger og en række væsentlige ændringer kræver byggetilladelse fra kommunen. Mindre væsentlige ændringer og visse mindre udbygninger skal anmeldes til kommunen, hvorefter byggeriet kan påbegyndes inden for en kortere frist, medmindre kommunen har reageret inden.

Helt små skure/udhuse (under 10 m2), kan ofte opføres uden forudgående henvendelse til kommunen, men skal registreres på BBR.

Der kan være bestemmelser i servitutter f.eks. lokalplaner, der hindrer lovligheden af byggeriet. En byggetilladelse sikrer ikke, at bygherren rent faktisk har overholdt gældende regler på opførelsestidspunktet.

Vi sørger for., at gennemgå ejendomshandlens bygningstegninger og sikrer at der er byggetilladelse hvor det kræves.

Trustpilot