70 20 28 06

Ejerforening

En ejerforening stiftes i henhold til ejerlejlighedsloven når en ejendom er opdelt i ejerlejligheden. Alle ejere af lejlighederne er lovpligtige medlemmer. Ud fra det tinglyste fordelingstal – i nogle tilfælde BBR fordelingstallet – betales der fællesudgifter til ejerforeningen.

Ejerforeningen står for drift og vedligeholdelse af hovedejendommen/fællesejet, og fællesudgifterne varierer derfor meget fra ejendom til ejendom.

Derfor er det vigtigt, at man sætter sig godt ind i ejerforeningens forhold.

De væsentligste dokumenter er:

  • Vedtægter (hvis foreningen ikke har udarbejdet egne vedtægter, så gælder der en standardvedtægt) og husorden, hvis der er vedtaget en sådan.
  • Generalforsamlingsreferat(er), budget og regnskab. Disse indgår som en typisk del af de bilag rådgiveren gennemgår i forbindelse med en bolighandel.
  • Ejerlejlighedsskema (ejerforeningens oplysninger om foreningens forhold, herunder de økonomiske) samt police på ejendomsforsikringen.

I ejerforeningens vedtægter og husorden kan der være optaget mange væsentlige bestemmelser om anvendelse af boligen, herunder f.eks. udlejning, husdyrhold og vedligeholdelse.

Trustpilot