70 20 28 06

Ejerpantebrev

Hvad er et ejerpantebrev?

Et ejerpantebrev er et pantebrev, hvor ejer af ejendommen står på som både kreditor og debitor. Ejeren har mulighed for, at stille ejerpantebrevet til sikkerhed i banker og øvrige steder. Dette kaldes underpant.

Underpant i ejerpantebrevet betyder, at rettighedshaver kræver en sikkerhed i ejendommen, og får derfor en håndpant i ejerpantebrevet, som betyder at rettighedshaver holder fast i ejerpantebrevet indtil lånet er betalt tilbage. Dette giver rettighedshaver en underpanteret og giver underpanthaveren lov til, hvis ejeren ikke vælger at betale lånet tilbage, at kræve ejendommen solgt på tvangsauktion med henblik på, at få indfriet gælden.

Ejerpantebrevet skal tinglyses før det er gældende, og dette fungerer digitalt. Hvis rettighederne til ejerpantebrevet skal overdrages til en anden part skal dette også tinglyses. Ved hver tinglysning skal en tinglysningsafgift betales til det offentlige, som udgør et fast beløb på 1660 kr. samt 1,5% af ejerpantebrevets størrelse.

Trustpilot