70 20 28 06

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugerbeskyttelsesloven kan køber træde tilbage fra en ejendomshandel senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse mod, inden fristens udløb, at betale 1 % af den nominelle købesum til sælger.

Brug af fortrydelsesretten skal ske ved skriftlig meddelelse.

Ved anvendelse af advokatforbeholdet kan køber trække sig fra handlen uden omkostninger forudsat at tilbagetrædelsen sker inden for rammerne af advokatforbeholdet.

Trustpilot