70 20 28 06

Forureningsskema

Det fremgår af et forureningsskema om der er registreret forurening på grunden, eller om der kan være risiko herfor f.eks. grundet grundens tidligere anvendelse, placering mm.

Trustpilot