70 20 28 06

Grundejerforening

Hvad er en grundejerforening?

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område.

En grundejerforening har til formål at varetage grundejernes interesser, fx i forhold til kommunen i relation til vedligeholdelse af veje, ændringer i lokalplanen osv. Grundejerforeningen kan også stå for drift og vedligeholdelse af eventuelle private fællesveje, fællesarealer og fællesanlæg.

Grundejerforeningen skal overholde den almindelige foreningsret, men der findes ikke generelle eller specifikke retningslinjer for hvordan en grundejerforening skal drives i Danmark.

Trustpilot