70 20 28 06

Køberrådgivning

Hvad er køberrådgivning?

Ved en ejendomshandel skal køber sørge for at undersøge det egentlige indhold af købsaftalen, fx miljøforhold, nedgravede olietanke, jordforurening, fortrydelsesretten, tilstandsrapporten, energimærkning, ejerskifteforsikring, hvilke byrder, der er pålagt boligen m.v.

Du skal derfor som køber sørge for at få indsat et rådgivningsforbehold, så vi kan gennemgå handelsvilkårene i forbindelse med berigtigelsen og sikre, at du er opmærksom på alle forhold i købsaftalen.

Skulle det vise sig, at der er forhold, som du ikke har været opmærksom på ved underskrivning af købsaftalen og dette har betydning for dig, kan du frit trække handlen tilbage uden at skulle betale 1 % af købesummen i erstatning til sælger.

Det er typisk køber, der skal sørge for handlens gennemførelse, men uanset om det er købers eller sælgers ansvar, er det altid en god ide at overlade berigtigelsen til en professionel rådgiver. Berigtigelse indeholder udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse samt debitorskifte af evt. sikkerhed til ejerforeningen.

Når handlen er godkendt, går vi i gang med berigtigelsen.

Vi tager os af alt, bl.a.:

  • Gennemgang af ejendommens dokumenter og sikre, at disse stemmer overens med de faktiske forhold
  • Tinglyse debitorskifte på sikkerhed til ejerforeningen samt evt. forhøjelse heraf
  • Slette sælgers hæftelser
  • Udarbejde refusionsopgørelsen
  • Korrespondere med mægler, købers og sælgers pengeinstitutter samt evt. sælgeradvokat
  • Udarbejde og tinglyse skødet
  • Frigive sælgers penge og afslutte handlen

 

Trustpilot