70 20 28 06

Pantebrev

Hvad er et pantebrev?

Et pantebrev giver en långiver (f.eks. et realkreditinstitut eller en bank) sikkerhed for et lån i ejendommen. Pantebrevet tinglyses som sikkerhed for lånet i den faste ejendom. Afdrager boligejeren ikke på lånet som aftalt, kan panthaveren begære tvangsauktion over ejendommen uden først at skulle foretage udlæg.

Ved hver tinglysning skal en tinglysningsafgift betales til det offentlige, som udgør et fast beløb på 1660 kr. samt 1,5% af pantebrevets størrelse.

Trustpilot