70 20 28 06

Refusionsopgørelse

Hvad er en refusionsopgørelse?

Når du sælger eller køber ejendomme, skal forbrugsmålene aflæses, så sælger betaler for tiden indtil overtagelsesdagen, og køber betaler for forbruget fra overtagelsesdagen.

Hvis du fx overtager en ejendom fra 1. september, vil ejendommens sælger normalt allerede have betalt ejendomsskat fra 1. juli til 31. december.

Køber skal da tilbagebetale sælger ejendomsskat fra overtagelsesdagen. Det sker via refusionsopgørelsen, hvor køber refunderer sælger for perioden fra 1. september til 31. december. Normalt vil der også være andre poster, som skal reguleres over refusionsopgørelsen.

Forbrugsafgifterne afregner man enten direkte med værkerne eller man refunderer disse over refusionsopgørelsen, der kan fx være sælgers a conto-beløb til varmeværket. Sælger skal for at slippe for sit almindelige 10 årige sælgeransvar vedrørende mangler tilbyde at betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien. Denne skal også med på refusionsopgørelsen.

Trustpilot