70 20 28 06

Samejeoverenskomst

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst er en aftale mellem to eller flere personer, dog ofte ugifte samlevende, der ejer fast ejendom sammen. Ved at lade en samejeoverenskomst udarbejde sikres alle parter bedst muligt og potentielle konflikter ved samejets ophør undgås.

Samejeoverenskomsten regulerer alle tænkelige forhold vedrørende boligen og det fælles ejerskab. Aftalen indeholder bl.a. fordelingen af udgifter til ejendommen, hvad der sker hvis parterne går fra hinanden/ønsker det fælles ejerskab ophævet, hvem der har ret til at blive boende i ejendommen, hvordan salgsprovenuet fordeles og hvilke muligheder parterne har for at sælge deres andel af ejerskabet.

Trustpilot