70 20 28 06

Servitut

Hvad er en servitut?

En servitut er en begrænsende bestemmelse tinglyst på en ejendom som begrænser brugen for ejeren af en fast ejendom.

En servitut kan være privatretlig som er når privatpersoner har tinglyst en ret over ejendommen. Dette kan f.eks. færdselsret, brugsret, bestemmelser om salg mm. En servitut kan ligeledes være offentligretlig som er når en myndighed, f.eks. kommunen, har fået tinglyst en ret over ejendommen. Dette kan f.eks. være i form af fredning af bygninger på ejendommen, bestemmelser om benyttelse og bebyggelse mm.

Der vil i servituttens bestemmelser være tinglyst en påtaleret, dvs. bestemmelser om hvem der kan ændre servituttens indhold eller aflyse servitutten. De på ejendommen tinglyste servitutter vil gælde for alle fremtidige ejere af ejendommen indtil den/de som er berettigede måtte give samtykke til, at servitutten aflyses i tingbogen.

Trustpilot