70 20 28 06

Skilsmisseskøde

HVAD ER ET SKILSMISSESKØDE?

Et skilsmisseskøde, eller bodelingsskøde, kan tinglyses såfremt man har været ægtefæller, og det aftales at den ene part overtager den anden parts andel, og derved bliver eneejer af ejendommen. Det er en forudsætning for denne type skøde, at man har gennemgået separation eller skilsmisse og derved modtaget en separations – eller skilsmissebevilling fra Statsforvaltningen.

 

TINGLYSNING AF SKILSMISSESKØDET

I forbindelse med tinglysning af et skilsmisseskøde skal en kopi af separationsbevillingen eller skilsmissebevillingen vedlægges skødet. Vi anmoder derfor om en kopi via et krypteret link til brug for udarbejdelse af skødet. Det er vigtig, at vi modtager denne kopi til brug for skødet da man således kan fritages for den variable tinglysningsafgift (0,6 % af enten købesummen eller 85 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering), og der afholdes alene den faste afgift på kr. 1.660,00. Dette forudsætter dog, at der har formuefællesskab under ægteskabet.

Desuden skal vi bruge oplysning omkring ejendommens adresse, overtagelsesdato og købesum/gældsovertagelse.

OVERTAGELSE AF GÆLD

Overdragelse af andelen af ejendommen i forbindelse med separation eller skilsmisse sker oftest mod overtagelse af restgælden i ejendommen. Den part der overtager ejendommen skal derfor godkendes i sit pengeinstitut/realkreditinstitut, og vil modtage en betinget gældsovertagelse – betinget af der lyses skilsmisseskøde på ejendommen.

Trustpilot