70 20 28 06

Skøde

Hvad er et skøde?

Skødet er en kortere version af købsaftalen, der indeholder de væsentligste oplysninger fra denne.

Det er hverken lovbestemt, hvem de har ansvaret for at udarbejde skødet eller betale for tinglysningen. Dette afhænger af, hvad man blev enige om i købsaftalen. Som udgangspunkt er det dog altid køberen, der står for udarbejdelsen og tinglysningen af skødet, da køberen i den forbindelse selv styrer frigivelsen af købesummen til sælger.

Når købsaftalen er underskrevet, og handlen er endelig, skal der udarbejdes et skøde, hvilket sker elektronisk. Skødet indeholder de helt grundlæggende oplysninger om handlen:

  • Navne på sælger og køber
  • Ejendommens adresse
  • Købesum og pantehæftelser
  • Byrder og servitutter
  • Den offentlige ejendomsvurdering
  • Overtagelsesdagen

Skødet er det dokument, der viser omverdenen, hvem den retmæssige ejer af ejendommen er. Køber opnår således beskyttelse fra tidligere ejers eventuelle kreditorer eller anden retsforfølgning fra den dato, hvor dokumentet er anmeldt til tinglysningsretten.

Vær i sikre hænder og få udarbejdet dit skøde hos os i dag! Vi er beliggende i København, men vi stiller naturligvis vores hjælp til rådighed ligegyldigt hvor i landet, du befinder dig.

Trustpilot