70 20 28 06

Tinglysningsafgift

Hvor meget er tinglysningsafgiften?

I forbindelse med ejendomskøb skal der udarbejdes og tinglyses et skøde. Tinglysning af skøde udløser en afgift til staten, en tinglysningsafgift. Det er som regel køber der afholder denne afgift. Der gælder særlige regler ved udregning af tinglysningsafgift afhængig af ejendomstype og type af handel. Fælles er, at der betales en fast tinglysningsafgift på kr. 1.660,00. Derudover betales en variabel tinglysningsafgift der beregnes som følgende:

 

Dokument

Ejendomskategori

Handelstype

Afgift

Skøde

En – eller flerfamiliesejendom

Almindelig fri handel

Kr. 1.750,00 + 0,6 % af købesummen

Skøde

Fritidsejendom

Almindelig fri handel

Kr. 1.750,00 + 0,6 % af købesummen

Skøde

Grund

Almindelig fri handel

Kr. 1.750,00 + 0,6 % af den højeste af enten købesummen eller af seneste offentlige ejendomsvurdering

Skøde 

Erhvervsejendom/ udlejningsejendom

Almindelig fri handel

Kr. 1.750,00 + 0,6 % af den højeste af enten købesummen eller af seneste offentlige ejendomsvurdering

Skøde 

Landbrugsejendom

Almindelig fri handel

Kr. 1.750,00 + 0,6 % af den højeste af enten købesummen eller af seneste offentlige ejendomsvurdering

Skøde

Enfamilieshus

Familiehandel

Kr. 1.750,00 + 0,6 % af den højeste af enten købesummen eller af 85 % seneste offentlige ejendomsvurdering

Skøde

Sommerhus

Familiehandel

Kr. 1.750,00 + 0,6 % af den højeste af enten købesummen eller af 85 % seneste offentlige ejendomsvurdering

Skøde 

Grund

Familiehandel

Kr. 1.750,00 + 0,6 % af den højeste af enten købesummen eller af 85 % seneste offentlige ejendomsvurdering

Skøde

Erhvervsejendom/

udlejningsejendom

Familiehandel

Kr. 1.750,00 + 0,6 % af den højeste af enten købesummen eller af 85 % seneste offentlige ejendomsvurdering

Skøde

Landbrugsejendom

Familiehandel

Kr. 1.750,00 + 0,6 % af den højeste af enten købesummen eller af 85 % seneste offentlige ejendomsvurdering

Auktionsskøde

En – eller flerfamiliesejendom og fritidsejendom 

Tvangsauktion

Kr. 1.750,00 + 0,6 % af budsummen

Auktionsskøde

Grund

Tvangsauktion

Kr. 1.750,00 + 0,6 % af den højeste af enten budsummen eller af seneste offentlige ejendomsvurdering

Auktionsskøde

Erhvervsejendom/ udlejningsejendom

Tvangsauktion

Kr. 1.750,00 + 0,6 % af den højeste af enten budsummen eller af seneste offentlige ejendomsvurdering

Auktionsskøde

Landbrugsejendom

Tvangsauktion

Kr. 1.750,00 + 0,6 % af den højeste af enten budsummen eller af seneste offentlige ejendomsvurdering

Skilsmisseskøde

Ikke relevant 

 

Kr. 1.750,00

 

Såfremt der alene overdrages en andel af en ejendom, beregnes der alene tinglysningsafgift af det overdragne.

Ved tinglysning af pantebreve og ejerpantebreve betales den faste afgift kr. 1.660,00 plus 1,5 % af pantebrevets eller ejerpantebrevets størrelse.

Ved tinglysning af øvrige dokumenter såsom servitutter, ægtepager mm. betales blot den faste afgift på kr. 1.660,00.

Trustpilot