Advokatfirmaet Linda Andersen

Advokatsamfundet

Erfaring og faglighed er lig med kvalitet

Vi er et veletableret advokatfirma som har eksisteret i mere end 12 år hvor samme team  har håndteret mere end 18.000 sager. Det taler for sig selv

Advokatfirmaet Linda Andersen

Specialister i fast ejendom

Med en erfaren advokat ved din side sikrer du dig en fagkyndig rådgiver som fuldt ud forstår de juridiske begreber og aspekter i din sag. Uddannet advokat og ejendomsmægler og medlem af advokatsamfundet – din sikkerhed for kvalitet.

Linda Andersen - Advokat

Advokatrådgivning til jeres testamente

Arvelovgivningen er et meget kompliceret område – advokater er uddannet til at læse, og ikke mindst forstå, lovregler.

En bobehandler, som i sidste ende er den der skal fordele arven i henhold til testamentet, har gennemgået en særlig uddannelse for at udføre dette hverv. Når det kræver denne særlige uddannelse at behandle et dødsbo er det selvsagt, at udarbejdelsen af testamentet ikke er ligetil og standard højrehåndsarbejde.

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen håndterer vi jeres sag professionelt, og sikrer jer gensidig tryghed.

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen får du:

Hvorfor er et testamente mellem samlevende nødvendig?

Som ugifte samlevende arver I ikke hinanden, medmindre I opretter et testamente. Fælles bolig, bil, sommerhus eller lignende vil skulle splittes op og hele den afdødes andel vil blive arvet af vedkommendes legale arvinger. Dette gælder uanset hvor længe I har været samlevende.

Der kan derfor opstå en række spørgsmål om hvorledes I som samlevende kan sikre hinanden på bedste vis? Hvor meget kan min samlever arve? Kan jeg som længstlevende samlever blive boende i fælles bolig? Hvad sker der med arven hvis vi har børn? Skal arven være særeje eller skal arven risikere at ende ved en helt 3. familie? Dette, og meget andet, er det der skal tages højde for, og det kan I netop gøre i et testamente. 

Vi ved at snakken omkring testamente ikke er rar for mange, men den er nødvendig. Vi ved også, at det kan lyde kompliceret. Det er det også – men vi har kompetencerne til at gøre det simpelt for dig.

Skabeloner og ufaglært bistand - kan gøre mere skade end gavn.

Der er mange muligheder for enten at finde en skabelon til et testamente på internettet eller bestille et standardtestamente hos diverse juridiske rådgivere.  Dit testamente er hverken en skabelon eller standard. Dit testamente er din kontrol over fordelingen af din formue når du går bort.

Arveloven, dens forarbejder og dermed hensigten med loven, er kompliceret læsning. Inden for det juridiske felt overlades en del til fortolkning, og arveretsområdet er ingen undtagelse. De mange forskelige bestemmelser i arveloven skal lovfortolkes hvilket kræver uddannelse, faglighed og erfaring. Har man ikke denne erfaring med at fortolke og forstå lovregler bliver risikoen, at testamentet pludselig får et andet indhold end ønsket.

Et testamente kan derfor ikke laves ved at bruge 10 minutter på, at udfylde en formular på internettet, som det afspejles af de muligheder og billige priser du kan støde på. Pas derfor på med at få lavet dit testamente hvor som helst.

Det er netop rådgivningen og de konkrete tilpasninger, som man foretager i et testamente, som er det vigtigste. Her er en god drøftelse af den enkeltes konkrete situation og rådgivning afgørende.

Kontakt os i dag for en drøftelse af dit testamente, og få et skræddersyet testamente som passer på din konkrete situation.

Kontakt os her

Holdet bag Advokatfirmaet Linda Andersen

Advokat Linda Andersen

Linda Andersen

Advokat

la@advla.dk

Mona Andersen - sagsbehandler

Mona Andersen

Sagsbehandler

ma@advla.dk

Nana Andersen - daglig leder

Nana Andersen

Daglig leder

na@advla.dk

Tina Behrend - Advokatsekretær

Tina Behrend

Advokatsekretær

tb@advla.dk

Klara Andersen - Studerende

Klara Andersen

Studerende

adm@advla.dk

Studerende

Anna Khodjayan

Studerende

adm@advla.dk

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen består vi af et hold af dedikerede medarbejdere som sætter kunden i fokus. Vi sætter en ære i at yde vores kunder kompetent og hurtig service til deres fulde tilfredshed. Dette sker ved effektiv behandling af din sag samt med engagement og højt humør.

Vi beskæftiger os ikke med flere forskellige retsområder men fokuserer på det vi brænder for; nemlig fast ejendom og familieret. Vores kunder er dermed sikret specialiseret og engageret rådgivning.

Det handler for os ikke om at være de største; det handler om at være bedst til netop det vi beskæftiger os med.
Medarbejderne hos Advokatfirmaet Linda Andersen har alle været i virksomheden i mange år hvilket bidrager til en god dynamik på kontoret og gør os til et godt team. Hos os startes, og afsluttes sagen altid af samme medarbejder, og det gør kunden altid har kontakt til en rådgiver som kender sagen.

Vi er realistiske omkring hvor lang tid en opgave tager og dette afspejler naturligvis prisen.
Nana Andersen - daglig leder

Testamente, kr. 4.000,-

Få en uforpligtende snak med en af vores dygtige og kvalificerede medarbejdere.

Er du i tvivl - kontakt os her. Du er også velkommen til at ringe på 70202806

Testamente til ugifte samlevende

Som ugifte samlevende arver I ikke af hinanden, medmindre i opretter et testamente. Fælles bolig, bil, sommerhus eller lignende vil skulle splittes op og hele den afdødes andel vil blive arvet af vedkommendes legale arvinger.


Et testamente er derfor et fornuftigt valg at oprette som ugifte samlevende, hvis I ønsker at sikre hinandens fremtid. Hermed kan I sørge for at jeres samlever eksempelvis ikke behøver at flytte eller sælge ejendele, I har været fælles om.


Hos Advokatfirmaet Linda Andersen har vi over 10 års erfaring med udarbejdelse og håndtering af testamenter til ugifte samlevende. Tag kontakt til os i dag, og lad os få skabt den fornødne tryghed, der ligger i at sikre hinanden.

Tag kontrol over den arv, I efterlader

Når I opretter et testamente, tager I kontrollen over, hvem der skal arve efter jer. I skal både tage stilling til, hvem der skal arve efter den samlever, som først går bort, men også til hvem der skal arve, når længstlevende ligeledes tager herfra.

Samlevere som ikke er gifte arver ikke automatisk efter hinanden. Derfor er et testamente også måden hvorpå, I kan sikre hinanden på bedst muligt vis. I kan eksempelvis beslutte, at I vil arve efter hinanden, som var I ægtefæller, eller I kan tilkendegive hvordan i ønsker arven skal fordeles mellem jer og andre legale arvinger.

Der medfølger en række bestemmelser i arvelovgivning, afhængigt af om I har fællesbørn, særbørn eller ingen børn. Bliv klogere på disse herunder.

Testamente til ugifte samlevende med børn

Har I fællesbørn, vil disse blive betragtet som jeres begges livsarvinger. Uden testamente vil jeres børn arve 100 % af arven og den tilbageværende samlever vil ikke arve noget. Har I mindreårige børn vil arven blive spærret på en forvaltningskonto, indtil barnet er myndigt.

I kan gøre testamentet mellem jer som ugifte samlevende gensidigt begunstigende. Det betyder, at I arver I sikre hinanden mest muligt. Dette anbefales især, hvis I deler bolig eller har andet fælleseje. Arveloven foreskriver en tvangsarv på 25%, som med et testamente bliver splittet mellem samleveren og børn. Dermed vil I kunne sørge for at fællesbørn deler 12,5% af formuen, mens den tilbageværende samlever modtager 87,5%.

Testamente til ugifte samlevende med særbørn

Betegnelsen særbørn dækker over børn, I ikke begge er forældre til — altså børn fra tidligere forhold. Hvis første-afdøde samlever er forælder til et særbarn og I ikke har et testamente, vil hele arven gå til barnet. Længstlevende samlever kan hermed risikere at må flytte fra jeres hjem. Vælger I at lave testamentet gensidigt begunstigende, kan I sikre hinanden bedst muligt og begrænse den afdødes særbørn til at arve de 25 %, som loven om tvangsarv foreskriver.

Det er også vigtigt, at I, i jeres testamente som ugifte samlevende, tager stilling til, hvad der skal ske med arven, når den længstlevende samlever går bort. I kan eksempelvis beslutte, at særbørn fra begge samlevere skal dele arven ligeligt. I kan også vælge, at dele arven mellem forældre. Har den ene part eksempelvis 3 særbørn, vil de tilsammen arve 50 %. Den anden parts særbørn vil ligeledes arve 50 %, uagtet hvor mange der er.

Testamente til ugifte samlevende uden børn

Som ugifte samlevende uden børn, vil jeres arv automatisk gå til den afdødes legale arvinger efter arvelovens arverækkefølge. Det vil sige, at opretter I ikke et testamente, vil I ingenting arve efter hinanden. Med et gensidigt begunstigende testamente kan I derimod arve 100 % fra hinanden, da I ikke har nogle livsarvinger (børn eller børnebørn).

Også her er det vigtigt, at I tager stilling til, hvad der skal ske med arven, når den længstlevende samlever går bort. Nogle vælger at fordele arven ligeligt mellem legale arvinger. Det betyder eksempelvis, at hvis den længstlevende samlevende stifter ny familie, vil de arve efterfølgende. I kan også udvælge bestemte familiemedlemmer eller velgørende organisationer. Tvangsarving har for ugifte samlevende uden børn ingen betydning, da I ikke har nogle livsarvinger.

Giv dine børn særeje

Med et testamente har I muligheden for, at give jeres børn særeje over den arv, de arver fra jer. Det betyder, at de ikke skal dele deres andel af arven med en eventuel partner. I kan også vælge at give jeres børn skilsmissesæreje. Det betyder, at barnet ikke skal dele den formue, der arves efter jer, med sin partner i tilfælde af skilsmisse.

Sådan opretter I testamente som ugifte samlevende

Når I bestiller oprettelse af testamente hos os, sørger vi for hurtig, tryg og professionel håndtering. Så snart I har henvendt jer, sender vi jer nogle spørgsmål i forhold til, hvad i ønsker jeres testamente skal indebære. Dernæst udformes dokumentet og i har det i hænderne indenfor få dage. Selv skal I blot sørge for, at få dokumentet underskrevet — enten ved notar i byretten eller sammen med to vitterlighedsvidner.

Få lavet testamente som ugifte samlevende I dag

Er I klar til at få udarbejdet et testamente som ugifte samlevende, og dermed sikre hinanden fremtidigt? Så kontakt til os i dag. 

Det kan enten gøres på telefon: 70 20 28 06 eller ved at sende en mail til la@advla.dk. Vi kontakter jer hurtigst muligt, og er klar til at gå i gang med det samme.

0

Gennemførte bolighandler

0 år

Advokatfirmaet Linda Andersen har eksisteret i

0

Tilfredse klienter