Advokatfirmaet Linda Andersen

Berigtigelse, kr. 3.995,00

Vi er et veletableret advokatfirma som har eksisteret i mere end 12 år hvor samme team  har håndteret mere end 18.000 sager. Det taler for sig selv

Advokatfirmaet Linda Andersen

Specialister i fast ejendom

Med en erfaren advokat ved din side sikrer du dig en fagkyndig rådgiver som fuldt ud forstår de juridiske begreber og aspekter i din sag. Uddannet advokat og ejendomsmægler og medlem af advokatsamfundet – din sikkerhed for kvalitet.

Hvad er en berigtigelse?

Berigtigelse af handel er betegnelsen for at gennemføre en ejendomshandel efter de  i købsaftalen aftalte vilkår. Det vil sige, at skødet skal tinglyses så køber får adkomst. Vi sender skødet til alle parter i sagen og sikrer os, at sælgers lån bliver slettet.

Når skødet er uden sælgers hæftelser, det man kalder anmærkningsfrit, frigiver vi sælgers penge. Til sidst udarbejder vi refusionsopgørelsen og sørger for, at saldoen afregnes.

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen håndterer vi jeres sag professionelt, og sikrer jer gensidig tryghed.

Vi sørger for det hele, herunder:

Kontakt os her

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen er du sikret:

Med rådgivning hos en advokat og ejendomsmægler der er særlig specialiseret i bolighandel er du sikker på, at få den bedste køberoplevelse.  

Kontakt os for en gratis uforpligtende samtale.

Holdet bag Advokatfirmaet Linda Andersen

Linda Andersen

Advokat

la@advla.dk

Mona Andersen

Sagsbehandler

ma@advla.dk

Nana Andersen

Daglig leder

na@advla.dk

Tina Behrend

Advokatsekretær

tb@advla.dk

Klara Andersen

Studerende

adm@advla.dk

Anna Khodjayan

Studerende

adm@advla.dk

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen består vi af et hold af dedikerede medarbejdere som sætter kunden i fokus. Vi sætter en ære i at yde vores kunder kompetent og hurtig service til deres fulde tilfredshed. Dette sker ved effektiv behandling af din sag samt med engagement og højt humør.

Vi beskæftiger os ikke med flere forskellige retsområder men fokuserer på det vi brænder for; nemlig fast ejendom og familieret. Vores kunder er dermed sikret specialiseret og engageret rådgivning.

Det handler for os ikke om at være de største; det handler om at være bedst til netop det vi beskæftiger os med.
Medarbejderne hos Advokatfirmaet Linda Andersen har alle været i virksomheden i mange år hvilket bidrager til en god dynamik på kontoret og gør os til et godt team. Hos os startes, og afsluttes sagen altid af samme medarbejder, og det gør kunden altid har kontakt til en rådgiver som kender sagen.

Vi er realistiske omkring hvor lang tid en opgave tager og dette afspejler naturligvis prisen.

Hvorfor snyde dig selv?

Få en uforpligtende snak med en af vores dygtige og kvalificerede medarbejdere.

Er du i tvivl - kontakt os her. Du er også velkommen til at ringe på 70202806

Sådan håndterer vi din berigtigelse.

Som din boligadvokat sikrer vi, at du får en fejlfri berigtigelse af din ejendomshandel.
Vi sørger for at udarbejde skødet, sender det til sælgers godkendelse, lægger skødet til underskrift og anmelder skødet i henhold til fristen i købsaftalen.
Når skødet er tinglyst sender vi det til bankerne og beder dem koordinere aflysning og tinglysning af lån. Dermed opnår køber et anmærkningsfrit skøde, og købesummen frigives til sælger med evt. tilbageholdelse af et beløb til refusionsopgørelsen.
Vi udarbejder vi en refusionsopgørelse, hvilket er en økonomisk opgørelse over, hvad henholdsvis sælger og køber har betalt af udgifter vedrørende ejendommen overtagelsesdagen med overtagelsesdagen som skæringsdag.
Opgørelsen indeholder blandt andet udgifter til ejendomsskat, ejerskifteforsikring, ejendomsskat, fællesudgifter, grundejerforeningskontingent og evt. forbrug. Når opgørelsen er godkendt frigiver vi restkøbesum og handlen afsluttes.

Hvem står for berigtigelsen?

Ordet berigtigelse betyder i bund og grund, at handlen afsluttes i overensstemmelse med de aftalte vilkår. Det vil sige, at der udarbejdes og tinglyses et skøde samt udarbejdes en refusionsopgørelse.
Der er ingen lovkrav om, hvem der må berigtige en bolighandel. Dermed kan både køber og sælger stå for berigtigelsen. I alle tilfælde bør det i købsaftalen fremgå, hvem der skal sørge for dette. I langt de fleste bolighandler er det købers advokat, som foretager berigtigelsen.
Sælger kan kræve, at der benyttes en bestallingshavende advokat, for at sikre, at forløbet foregår planmæssigt. Det er desuden ikke lovligt, at køber og sælger i samme handel har samme rådgiver. Denne regel er til for at sikre, at hverken køber eller sælgers interesser bliver negligeret.

Hvad er en berigtigelse af ejendomshandel?

Når en købsaftale er underskrevet af både køber og sælger, skal der foretages en berigtigelse af handlen. I praksis betyder dette foretagende blot, at man sikrer sig, at handlen gennemføres i overensstemmelse med de aftalte vilkår. En berigtigelse af en ejendomshandel udmunder derfor i, at sælger modtager den aftalte købesum og at køber registreres som den officielle ejer af boligen ved at skødet tinglyses. For at dette kan ske retsgyldigt, skal berigtigelsen sikre, at følgende trin går ordentligt til:


• Underskrifter på købsaftale.


• Deponering af udbetaling.


• Bankgaranti for resterende del af købesummen.


• Oprettelse og godkendelse af skøde.


• Tinglysning af skøde.


• Underretning om ejerskifte til kommune og SKAT.


• Oprettelse af ejerskifteforsikring (hvis køber ønsker dette.)


• Udarbejdelse af refusionsopgørelse.


• Frigivelse af købesum.

Samtidig sikrer deponeringen, at købesummen ikke frigives før, at tinglysningen af skødet er gået igennem og køberen dermed står som den officielle ejer af boligen. Denne del af berigtigelsen foregår ved at køber indbetaler beløbet for udbetaling til sælgerens bank og ejendomsmægler. Herudover stiller købers bank eller realkreditinstitut garanti for den resterende del af købesummen. Når skødet er tinglyst, hæves deponeringen og købesummen frigives til sælger.

Hvilken funktion har skødet?

Det er når købsaftalen er underskrevet, at handlen er endelig. Herefter skal der udarbejdes et skøde, hvilket sker elektronisk.

På skødet fremgår grundlæggende oplysninger om handlen.

  • Den offentlige ejendomsvurdering.
  • Ejendommens adresse.
  • Overtagelsesdagen.
  • Navne på sælger og køber.
  • Købesum.
  • Pantehæftelser.
  • Byrder og servitutter.

Skødets funktion er at vise omverdenen, hvem ejendommens retmæssige ejer er. Køberen får desuden beskyttelse fra tidligere ejeres eventuelle kreditorer og anden retsforfølgning fra den dag, dokumentet er anmeldt til tinglysningsretten.

Hvad er en refusionsopgørelse?

Når man køber/sælger en ejendom aflæses forbrugsmålere m.v. Sælger betaler for tiden indtil overtagelsesdagen, og køber betaler forbrug fra overtagelsesdagen.

Hvis man eksempelvis køber en ejendom med overtagelses den 1. september, vil sælger normalt have betalt ejendomsskat fra 1. juli til 31. december, i henhold til opkrævning på ejendomsskattebilletten.

Da køber skal betale ejendomskat fra overtagelsesdagen, skal køber over refusionsopgørelsen refundere sælger for perioden 1. september til 31. december. Der er normalt også andre poster, som reguleres over refusionsopgørelsen.

Forbrugsafgifter afregnes enten direkte med værkerne eller skal refunderes over refusionsopgørelsen – f.eks. hvis sælger har betalt et a conto beløb til varmeværket.

Idet sælger, for at slippe for sit almindelige 10 årig sælgeransvar for mangler, skal tilbyde at betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien skal også denne med på refusionsopgørelsen.

Evt. sikkerhed til ejerforeningen.

Ejerforeningers pantesikkerhed etableres i praksis i form af ejerpantebreve, skadesløsbreve, pantstiftende vedtægter eller pantstiftende skøder. Pantsikkerheden er en garanti for at fællesudgifterne bliver dækket ved en eventuel tvangsauktion.

Ved salg af ejerlejligheder retter ejendomsmægleren sædvanligvis henvendelse til ejerforeningens administrator, hvor der blandt andet spørges om forhøjelse/ etablering af pantesikkerhed.

Såfremt ejerforeningen benytter ejerpantebreve eller skadesløsbreve, skal der udfærdiges en digital allonge til pantebrevet. Allongen skal som udgangspunkt udfærdiges og ekspederes af den berigtigende rådgiver.

Panterettens størrelse bør mindst svare til 1 års fællesbidrag, varmebidrag m.v. og på grund af prisudviklingen vil der med tiden opstå behov for at forhøje. Desuden kan køber og sælger have aftalt, at yderligere beløb reguleres efter handlen.

Der er relativ megen “teknik” forbundet med udarbejdelse af ovennævnte opgørelser. Derfor lader de fleste parter i en ejendomshandel sig også repræsentere af en professionel rådgiver for på den måde blandt andet at sikre sig, at opgørelserne udarbejdes korrekt.

0

Gennemførte bolighandler

0 år

Advokatfirmaet Linda Andersen har eksisteret i

0

Tilfredse klienter