Advokatfirmaet Linda Andersen

Køberrådgivning, kr. 7.495,00

Vi er et veletableret advokatfirma som har eksisteret i mere end 12 år hvor samme team  har håndteret mere end 18.000 sager. Det taler for sig selv. Skal vi også hjælpe dig? 

Advokatfirmaet Linda Andersen

Uddannet advokat og ejendomsmægler

Køberrådgiver og boligadvokat i en og samme rådgiver.

Fordele ved ejendomsmægler som køberrådgiver.

Fordele ved advokat som køberrådgiver.

Specialister i fast ejendom – din sikkerhed for kvalitet. Med erfaring fra begge sider af bordet er du i 100 % sikre hænder.  

Køberrådgiver (ejendomsmægler) eller advokat?

Begge faggrupper kan altså noget hver især, og tilsammen kan de komme hele vejen rundt. Ejendomsmæglere og advokater, har hver især deres spidskompetencer, de kan byde ind med i forbindelse med bolighandlen og ydelse af køberrådgivning. Fælles for begge faggrupper er dog at de har en konkret og relevant uddannelse bag sig.

Ufaglærte der “gemmer” sig bag ubeskyttede titler som køberrådgiver, boligrådgiver, jurist mv. er uden sammenligning. De “faggrupper” anbefaler vi naturligvis I går udenom. 

Advokatfirmaet Linda Andersen sikrer en bolighandel uden overraskelser og en bolighandel uden uforudsete omkostninger med kompetent og professionel køberrådgivning. 

Kontakt os i dag for en drøftelse af jeres bolighandel.

Kontakt os her

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen er du sikret:

Med rådgivning hos en advokat og ejendomsmægler der er særlig specialiseret i bolighandel er du sikker på, at få den bedste køberoplevelse.  

Kontakt os for en gratis uforpligtende samtale.

Køberrådgiver, boligadvokat eller købermægler?

Mægler har altid været sælgers rådgiver, og har haft som job at sælge ejendomme. Køberrådgivning blev overladt til advokater. Inden for de seneste par år er nye betegnelser som køberrådgiver, boligjurist og købermægler kommet frem. Dette er ofte ejendomsmæglere, men det kan desværre også være en lang række af andre faggrupper, der gemmer sig bag betegnelsen. Så vær opmærksom på om du får det du tror du betaler for.

Prisen skal ikke være den afgørende faktor for jeres valg!

Det bør ikke være prisen, der er afgørende for jeres valg. De fleste har pakkeløsninger men hvad får du faktisk i de forskellige pakker.  Hos Advokatfirmaet har vi gjort det helt simpelt. Der kommer ingen tilvalgspakker. Her får du alt det du har brug for af både boligrådgivning og køberrådgivning; for vi mener det er en og samme ydelse. 

Erfaring og faglighed

En boligadvokat er udannet og beskikket advokat. Advokaten har en 5 årig universitetsuddannelse som cand. jur., herefter en 3 årig fuldmægtig periode og slutteligt skal advokaten bestå advokateksamen. Advokater skal gennem mange eksamener og nøje granskning, før de når dertil, at de kan kalde sig advokat.

En ejendomsmægler har været igennem en 4 årig mellemlang videregående uddannelse hvor boligjura og finansiering er hovedpunkterne. Herudover har ejendomsmæglere haft et 2 årig trainee forløb og er slutteligt blevet optaget i Erhvervsstyrelsens register for ejendomsmæglere.

Husk at tjekke anmeldelser og omtaler på nettet, inden du vælger. Det kan være, at den billigste løsning hurtigt kan gå hen og blive dyr.

Køberrådgivning, kr. 7.495,00

Få en uforpligtende snak med en af vores dygtige og kvalificerede medarbejdere.

Er du i tvivl - kontakt os her. Du er også velkommen til at ringe på 70202806

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen består vi af et hold af dedikerede medarbejdere som sætter kunden i fokus. Vi sætter en ære i at yde vores kunder kompetent og hurtig service til deres fulde tilfredshed. Dette sker ved effektiv behandling af din sag samt med engagement og højt humør.

Vi beskæftiger os ikke med flere forskellige retsområder men fokuserer på det vi brænder for; nemlig fast ejendom og familieret. Vores kunder er dermed sikret specialiseret og engageret rådgivning.

Det handler for os ikke om at være de største; det handler om at være bedst til netop det vi beskæftiger os med.
Medarbejderne hos Advokatfirmaet Linda Andersen har alle været i virksomheden i mange år hvilket bidrager til en god dynamik på kontoret og gør os til et godt team. Hos os startes, og afsluttes sagen altid af samme medarbejder, og det gør kunden altid har kontakt til en rådgiver som kender sagen.

Vi er realistiske omkring hvor lang tid en opgave tager og dette afspejler naturligvis prisen.

Holdet bag Advokatfirmaet Linda Andersen

Linda Andersen

Advokat

la@advla.dk

Mona Andersen

Sagsbehandler

ma@advla.dk

Nana Andersen

Daglig leder

na@advla.dk

Tina Behrend

Advokatsekretær

tb@advla.dk

Klara Andersen

Studerende

adm@advla.dk

Anna Khodjayan

Studerende

adm@advla.dk

Gode råd i din undersøgelsesfase

Tjek rådgiverens/virksomhedens baggrund. Har rådgiveren erfaring? Hvem er den reelle ejer? Ligger selskabet i Danmark og er underlagt dansk rets regler for ansvar? Tjek evt. cvr.dk. Et selskab med begrænset kapital som måske endda er beliggende udlandet er sjældent et godt tegn.

Tjek virksomhedens anmeldelser på nettet og virksomhedens faglighed. Er den medlem af rette organisationer? Er det de korrekte titler der anvendes? Dette kan gøres på DE.dk, advokatnøglen.dk,  og trustpilot.dk. Dette giver tryghed og garanti.

Tjek om virksomheden har en forsikring. Det skal fremgå af virksomhedens hjemmeside. Tjek om forsikringsskelskabet underlagt danske regler for ansvar. Uden forsikring kan du stå med en stor regning hvis det viser sig rådgiveren ikke har gjort sit arbejde fyldestgørende. 

Køberrådgivning, boligrådgivning, købsgennemgang og komplet køberrådgivning. 

Kært barn har mange navne, og det kan være forvirrende for dig som boligkøber at finde ud af hvad du i virkeligheden har brug for. Hos Advokatfirmaet Linda Andersen har vi derfor gjort det meget enkelt og helt gennemsigtig.

Når du køber din bolig, kan du vælge at få gennemgået handlens og ejendommens dokumenter således du som køber er sikker på, at du køber den helt rigtige bolig for dig – dette er køberrådgivning eller boligrådgivning. Hos os er det en komplet gennemgang af handlens dokumenter og alle “step” i forbindelse med handlen du får.

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen har vi gjort det helt simpelt og tilbyder køberrådgivning hvor vi er med dig hele vejen under din bolighandel. Vi slipper ikke handlen undervejs, der kommer ingen tilkøbspakker under forløbet – vi er med fra start til slut og vi er din rådgiver hele vejen. Vi bryder os ikke om tilkøbspakker midt i forløbet. Vi syntes I skal vide fra start hvad I får hos os og det er det hele

Når du skal have lavet en kvalificeret køberrådgivning gå derfor til en boligadvokat.

Kontakt os i dag for en drøftelse af din sag.

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen er det meget simpelt – Vi sørger for det hele.

Forløbet i ejendomshandel

Når handlen er godkendt, skal handlen berigtiges med tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse. I nogle handler sørger du som køber for skøde og refusionsopgørelse, og i andre handler sørger ejendomsmægler herfor på vegne af sælger. Hos Advokatfirmaet Linda Andersen er vi tillige med hele vejen under berigtigelsen. Vi betragter det som samme stykke arbejde om det er os som køberrådgiver eller mægler der laver skødet. I forbindelse med berigtigelsen er en del korrespondance, frister der skal overholdes, dokumentation der skal fremsendes og meget mere. Det er netop al den korrespondance og behandling vi som køberrådgiver forestår. Vi kan godt lide glade og tilfredse kunder, og derfor synes vi også det vigtig at vi er med til den berigtigende del af handlen så du som køber alene, skal glæde dig over dit boligkøb. Lad os være med dig hele vejen. Vi er her for at sikre dig en tryg og sikker købsproces.

Køberrådgivning

Ved en ejendomshandel skal køber sørge for at undersøge det egentlige indhold af købsaftalen, fx miljøforhold, nedgravede olietanke, jordforurening, fortrydelsesretten, tilstandsrapporten, energimærkning, ejerskifteforsikring, hvilke byrder, der er pålagt boligen m.v.

Du skal derfor som køber sørge for at få indsat et rådgivningsforbehold, så vi kan gennemgå handelsvilkårene i forbindelse med berigtigelsen og sikre, at du er opmærksom på alle forhold i købsaftalen.

Skulle det vise sig, at der er forhold, som du ikke har været opmærksom på ved underskrivning af købsaftalen og dette har betydning for dig, kan du frit trække handlen tilbage uden at skulle betale 1 % af købesummen i erstatning til sælger.

Når handlen er godkendt vil mægler forestå berigtigelsen. Berigtigelse indeholder udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse samt debitorskifte af evt. sikkerhed til ejerforeningen. Vi vil gennemgå og godkende berigtigelsen.

Hvilken funktion har skødet?

Det er når købsaftalen er underskrevet, at handlen er endelig. Herefter skal der udarbejdes et skøde, hvilket sker elektronisk.

På skødet fremgår grundlæggende oplysninger om handlen.

  • Den offentlige ejendomsvurdering.
  • Ejendommens adresse.
  • Overtagelsesdagen.
  • Navne på sælger og køber.
  • Købesum.
  • Pantehæftelser.
  • Byrder og servitutter.

Skødets funktion er at vise omverdenen, hvem ejendommens retmæssige ejer er. Køberen får desuden beskyttelse fra tidligere ejeres eventuelle kreditorer og anden retsforfølgning fra den dag, dokumentet er anmeldt til tinglysningsretten.

Hvad er en refusionsopgørelse?

Når man køber/sælger en ejendom aflæses forbrugsmålere m.v. Sælger betaler for tiden indtil overtagelsesdagen, og køber betaler forbrug fra overtagelsesdagen.

Hvis man eksempelvis køber en ejendom med overtagelses den 1. september, vil sælger normalt have betalt ejendomsskat fra 1. juli til 31. december, i henhold til opkrævning på ejendomsskattebilletten.

Da køber skal betale ejendomskat fra overtagelsesdagen, skal køber over refusionsopgørelsen refundere sælger for perioden 1. september til 31. december. Der er normalt også andre poster, som reguleres over refusionsopgørelsen.

Forbrugsafgifter afregnes enten direkte med værkerne eller skal refunderes over refusionsopgørelsen – f.eks. hvis sælger har betalt et a conto beløb til varmeværket.

Idet sælger, for at slippe for sit almindelige 10 årig sælgeransvar for mangler, skal tilbyde at betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien skal også denne med på refusionsopgørelsen.

Evt. sikkerhed til ejerforeningen.

Ejerforeningens pantesikkerhed etableres i praksis i form af ejerpantebreve, skadesløsbreve, pantstiftende vedtægter eller pantstiftende skøder. Pantesikkerheden er en garanti for at fællesudgifterne bliver dækket ved en tvangsauktion. 

Ved salg af ejerlejligheder retter ejendomsmægleren sædvanligvis henvendelse til ejerforeningens administrator, hvor der blandt andet spørges om forhøjelse/ etablering af pantesikkerhed.

Såfremt ejerforeningen benytter ejerpantebreve eller skadesløsbreve, skal der udfærdiges en digital allonge til pantebrevet. Allongen skal som udgangspunkt udfærdiges og ekspederes af den berigtigende rådgiver.

Panterettens størrelse bør mindst svare til 1 års fællesbidrag, varmebidrag m.v. og på grund af prisudviklingen vil der med tiden opstå behov for at forhøje. Desuden kan køber og sælger have aftalt, at yderligere beløb reguleres efter handlen.

Der er relativ megen “teknik” forbundet med udarbejdelse af ovennævnte opgørelser. Derfor lader de fleste parter i en ejendomshandel sig også repræsentere af en professionel rådgiver for på den måde blandt andet at sikre sig, at opgørelserne udarbejdes korrekt.

 
0

Gennemførte bolighandler

0 år

Advokatfirmaet Linda Andersen har eksisteret i

0

Tilfredse klienter