Advokatfirmaet Linda Andersen

Vi er et veletableret advokatfirma som har eksisteret i mere end 12 år hvor samme team  har håndteret mere end 18.000 sager. Det taler for sig selv.

Køberrådgiver, boligadvokat eller købermægler?

Lad ikke begreberne forvirre. Det handler i bund og grund om, at få dig trygt igennem en  bolighandel. Dette gøres ved brug af en uddannet, erfaren og faglig kvalificeret boligrådgiver

En bolighandel uden overraskelser og en bolighandel uden uforudsete omkostninger.

Vi har gjort det helt simpelt og tilbyder køberrådgivning hvor vi er med dig hele vejen under din bolighandel. Vi slipper ikke handlen undervejs, der kommer ingen tilkøbspakker under forløbet – vi er med fra start til slut. 

Køberrådgivning fra en erfaren ejendomsmægler og advokat er dobbelt kvalitet.

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen håndterer vi din sag professionelt, og sikrer dig gensidig tryghed.

Vi sørger for det hele, herunder:

Det siger vores tidligere klienter

Trust

Hvorfor har du brug for køber- rådgivning fra en boligadvokat?

En bolighandel er en stor beslutning og der er mange ting du skal holde styr på. Med en boligadvokat ved din side sikrer du dig en fagkyndig rådgiver som fuldt ud forstår de juridiske begreber og aspekter i din bolighandel, og samtidig en tovholder gennem hele din bolighandels forløb.

En boligadvokat hjælper dig med at gennemføre din bolighandel på dine betingelser. På denne måde sikrer du alle forhold i handlen, og alle forhold omkring ejendommen, stemmer overens med dine forventninger.

Som advokater er vi, modsat jurister og andre rådgivere, underlagt nogle helt særlige lovmæssige krav omkring forsikring og ansvar, hvilket giver en særlig beskyttelse for dig som klient.

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen er vi med fra start til slut, og hjælper dig trygt og sikkert gennem din bolighandel.

Læs mere om rådgivning fra en boligadvokat samt hent vores gratis købervejledning her.  

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen er du sikret:

Med rådgivning hos en advokat og ejendomsmægler, der er særlig specialiseret i bolighandel, er du sikker på, at få den bedste køberoplevelse.

Som advokater er vi, modsat jurister og andre rådgivere, underlagt nogle helt særlige lovmæssige krav omkring forsikring og ansvar, hvilket giver en særlig beskyttelse for dig som klient.

Kontakt os her

Senior-advocate

Linda Andersen

Advokat og ejendomsmægler

la@advla.dk - 31531150

Mona Andersen

Juridisk sagsbehandler

ma@advla.dk - 31587490

Nana Andersen

Daglig leder og køberrådgiver

na@advla.dk- 28439800

Klara Andersen

Sagsbehandler

ka@advla.dk - 26354200

Anna Khodjayan

Sagsbehandler

adm@advla.dk - 31531150

Holdet bag Advokatfirmaet Linda Andersen

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen består vi af et hold af dedikerede medarbejdere som sætter kunden i fokus. Vi sætter en ære i at yde vores kunder kompetent og hurtig service til deres fulde tilfredshed. Dette sker ved effektiv behandling af din sag samt med engagement og højt humør.

Vi beskæftiger os ikke med flere forskellige retsområder men fokuserer på det vi brænder for; nemlig fast ejendom og familieret. Vores kunder er dermed sikret specialiseret og engageret rådgivning.

Det handler for os ikke om at være de største; det handler om at være bedst til netop det vi beskæftiger os med.
Medarbejderne hos Advokatfirmaet Linda Andersen har alle været i virksomheden i mange år hvilket bidrager til en god dynamik på kontoret og gør os til et godt team. Hos os startes, og afsluttes sagen altid af samme medarbejder, og det gør kunden altid har kontakt til en rådgiver som kender sagen.

Vi er realistiske omkring hvor lang tid en opgave tager og dette afspejler naturligvis prisen.

Vi tilbyder også 

Køberrådgivning og berigtigelse

Skøde og refusionsopgørelse

Bolighandel, formue og arv

Køberrådgivning kr. 6.995,00

Kontakt os og få en uforpligtende snak.

Er du i tvivl - kontakt os her. Du er også velkommen til at ringe på 70202806

Køberrådgivning, boligrådgivning, købsgennemgang og komplet køberrådgivning. 

Kært barn har mange navne, og det kan være forvirrende for dig som boligkøber at finde ud af hvad du i virkeligheden har brug for. Hos Advokatfirmaet Linda Andersen har vi derfor gjort det meget enkelt og helt gennemsigtig.

Når du køber din bolig, kan du vælge at få gennemgået handlens og ejendommens dokumenter således du som køber er sikker på, at du køber den helt rigtige bolig for dig – dette er køberrådgivning eller boligrådgivning. Hos os er det en komplet gennemgang af handlens dokumenter og alle “step” i forbindelse med handlen du får.

En bolighandel uden overraskelser og en bolighandel uden uforudsete omkostninger. Hos Advokatfirmaet Linda Andersen har vi gjort det helt simpelt og tilbyder køberrådgivning hvor vi er med dig hele vejen under din bolighandel. Vi slipper ikke handlen undervejs, der kommer ingen tilkøbspakker under forløbet – vi er med fra start til slut og vi er din rådgiver hele vejen. Vi bryder os ikke om tilkøbspakker midt i forløbet. Vi syntes I skal vide fra start hvad I får hos os og det er det hele.

Når handlen er godkendt, skal handlen berigtiges med tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse. I nogle handler sørger du som køber for skøde og refusionsopgørelse, og i andre handler sørger ejendomsmægler herfor på vegne af sælger. Hos Advokatfirmaet Linda Andersen er vi tillige med hele vejen under berigtigelsen. Vi betragter det som samme stykke arbejde om det er os som køberrådgiver eller mægler der laver skødet. I forbindelse med berigtigelsen er en del korrespondance, frister der skal overholdes, dokumentation der skal fremsendes og meget mere. Det er netop al den korrespondance og behandling vi som køberrådgiver forestår. Vi kan godt lide glade og tilfredse kunder, og derfor synes vi også det vigtig at vi er med til den berigtigende del af handlen så du som køber alene, skal glæde dig over dit boligkøb. Lad os være med dig hele vejen. Vi er her for at sikre dig en tryg og sikker købsproces.

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen har vi derfor kun én rådgivningspakke som indeholder alt.

Vi er klar over at priserne på køberrådgivning kan variere rigtig meget, men det kan rådgivningen, pakken eller produktet bestemt også.

Når du skal have lavet en kvalificeret køberrådgivning gå derfor til en boligadvokat.

Kontakt os i dag for en drøftelse af din sag.

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen er det meget simpelt – Vi sørger for det hele.

Køberrådgivning.

Ved en ejendomshandel skal køber sørge for at undersøge det egentlige indhold af købsaftalen, fx miljøforhold, nedgravede olietanke, jordforurening, fortrydelsesretten, tilstandsrapporten, energimærkning, ejerskifteforsikring, hvilke byrder, der er pålagt boligen m.v.

Du skal derfor som køber sørge for at få indsat et rådgivningsforbehold, så vi kan gennemgå handelsvilkårene i forbindelse med berigtigelsen og sikre, at du er opmærksom på alle forhold i købsaftalen.

Skulle det vise sig, at der er forhold, som du ikke har været opmærksom på ved underskrivning af købsaftalen og dette har betydning for dig, kan du frit trække handlen tilbage uden at skulle betale 1 % af købesummen i erstatning til sælger.

Når handlen er godkendt vil mægler forestå berigtigelsen. Berigtigelse indeholder udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse samt debitorskifte af evt. sikkerhed til ejerforeningen. Vi vil gennemgå og godkende berigtigelsen.

Hvilken funktion har skødet?

Det er når købsaftalen er underskrevet, at handlen er endelig. Herefter skal der udarbejdes et skøde, hvilket sker elektronisk.

På skødet fremgår grundlæggende oplysninger om handlen.

  • Den offentlige ejendomsvurdering.
  • Ejendommens adresse.
  • Overtagelsesdagen.
  • Navne på sælger og køber.
  • Købesum.
  • Pantehæftelser.
  • Byrder og servitutter.

Skødets funktion er at vise omverdenen, hvem ejendommens retmæssige ejer er. Køberen får desuden beskyttelse fra tidligere ejeres eventuelle kreditorer og anden retsforfølgning fra den dag, dokumentet er anmeldt til tinglysningsretten.

Hvad er en refusionsopgørelse?

Når man køber/sælger en ejendom aflæses forbrugsmålere m.v. Sælger betaler for tiden indtil overtagelsesdagen, og køber betaler forbrug fra overtagelsesdagen.

Hvis man eksempelvis køber en ejendom med overtagelses den 1. september, vil sælger normalt have betalt ejendomsskat fra 1. juli til 31. december, i henhold til opkrævning på ejendomsskattebilletten.

Da køber skal betale ejendomskat fra overtagelsesdagen, skal køber over refusionsopgørelsen refundere sælger for perioden 1. september til 31. december. Der er normalt også andre poster, som reguleres over refusionsopgørelsen.

Forbrugsafgifter afregnes enten direkte med værkerne eller skal refunderes over refusionsopgørelsen – f.eks. hvis sælger har betalt et a conto beløb til varmeværket.

Idet sælger, for at slippe for sit almindelige 10 årig sælgeransvar for mangler, skal tilbyde at betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien skal også denne med på refusionsopgørelsen.

Evt. sikkerhed til ejerforeningen.
Ejerforeningers pantesikkerhed etableres i praksis i form af ejerpantebreve, skadesløsbreve, pantstiftende vedtægter eller pantstiftende skøder. Pantsikkerheden er en garanti for at fællesudgifterne bliver dækket ved en eventuel tvangsauktion.

Ved salg af ejerlejligheder retter ejendomsmægleren sædvanligvis henvendelse til ejerforeningens administrator, hvor der blandt andet spørges om forhøjelse/ etablering af pantesikkerhed.

Såfremt ejerforeningen benytter ejerpantebreve eller skadesløsbreve, skal der udfærdiges en digital allonge til pantebrevet. Allongen skal som udgangspunkt udfærdiges og ekspederes af den berigtigende rådgiver.

Panterettens størrelse bør mindst svare til 1 års fællesbidrag, varmebidrag m.v. og på grund af prisudviklingen vil der med tiden opstå behov for at forhøje. Desuden kan køber og sælger have aftalt, at yderligere beløb reguleres efter handlen.

Der er relativ megen “teknik” forbundet med udarbejdelse af ovennævnte opgørelser. Derfor lader de fleste parter i en ejendomshandel sig også repræsentere af en professionel rådgiver for på den måde blandt andet at sikre sig, at opgørelserne udarbejdes korrekt.