Advokatfirmaet Linda Andersen

Vi er et veletableret advokatfirma som har eksisteret i mere end 12 år hvor samme team  har håndteret mere end 18.000 sager. Det taler for sig selv.

Vi sørger for det hele, herunder for kun kr. 6.995,00:

Det siger vores tidligere klienter

Trust

Hvorfor har du brug for boligrådgivning fra en boligadvokat?

En bolighandel er en stor beslutning og der er mange ting du skal holde styr på. Med en boligadvokat ved din side sikrer du dig en fagkyndig rådgiver som fuldt ud forstår de juridiske begreber og aspekter i din bolighandel, og samtidig en torvholder gennem hele din bolighandels forløb.

Derudover varetager en boligadvokat dine interesser, hvor en ejendoms-mægler varetager sælgers interesse. En boligadvokat hjælper dig med at gennemføre din bolighandel på dine betingelser. På denne måde sikrer du alle forhold i handlen og alle forhold omkring ejendommen lever op til din drømmebolig. Hos Advokatfirmaet Linda Andersen er vi med fra start til slut, og hjælper dig trygt og sikkert gennem din bolighandel.

Læs mere om rådgivning fra en boligadvokat samt hent vores gratis købervejledning her.  

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen er du sikret:

Med rådgivning hos en advokat og ejendomsmægler, der er særlig specialiseret i bolighandel, er du sikker på, at få den bedste køberoplevelse.  

Kontakt os for en gratis uforpligtende samtale.
Erfaring og faglighed.

Som advokater er vi, modsat jurister og andre rådgivere, underlagt nogle helt særlige lovmæssige krav omkring forsikring og ansvar, hvilket giver en helt unik beskyttelse for dig som klient.

Vi har gjort det helt simpelt og tilbyder berigtigelse hvor vi er med dig hele vejen under din bolighandel. Vi slipper ikke handlen undervejs, der kommer ingen tilkøbspakker under forløbet – vi er med fra start til slut til den pris som vi reklamerer med.

Vi har det juridiske overblik, som der skal til og sørger for, at enhver del af handlen gennemføres fejlfrit.  Digitalisering gør, at vi kan påtage os sager i hele landet. Kontakt os med det samme og kom godt i gang med din sag. 

 

Senior-advocate

Linda Andersen

Advokat og ejendomsmægler

la@advla.dk - 31531150

Mona Andersen

Juridisk sagsbehandler

ma@advla.dk - 31587490

Nana Andersen

Daglig leder og køberrådgiver

na@advla.dk- 28439800

Klara Andersen

Sagsbehandler

ka@advla.dk - 26354200

Anna Khodjayan

Sagsbehandler

adm@advla.dk - 31531150

Kontakt os her

Holdet bag Advokatfirmaet Linda Andersen

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen består vi af et hold af dedikerede medarbejdere som sætter kunden i fokus. Vi sætter en ære i at yde vores kunder kompetent og hurtig service til deres fulde tilfredshed. Dette sker ved effektiv behandling af din sag samt med engagement og højt humør.

Vi beskæftiger os ikke med flere forskellige retsområder men fokuserer på det vi brænder for; nemlig fast ejendom og familieret. Vores kunder er dermed sikret specialiseret og engageret rådgivning.

Det handler for os ikke om at være de største; det handler om at være bedst til netop det vi beskæftiger os med.
Medarbejderne hos Advokatfirmaet Linda Andersen har alle været i virksomheden i mange år hvilket bidrager til en god dynamik på kontoret og gør os til et godt team. Hos os startes, og afsluttes sagen altid af samme medarbejder, og det gør kunden altid har kontakt til en rådgiver som kender sagen.

Vi er realistiske omkring hvor lang tid en opgave tager og dette afspejler naturligvis prisen.

Vi hjælper også gerne med

Skøde og refusionsopgørelse

Bolighandel, formue og arv

Testamente

Vi anbefaler uvildig byggeteknisk gennemgang

Selvom der foreligger en tilstandsrapport på ejendommen, kan ejendommen gemme på ubehagelige og dyre overraskelser, der ikke fremgår af tilstandsrapporten eller for er forkert beskrevet i tilstandsrapporten.

Tilstandsrapporten, som er blevet udleveret i forbindelse med handlen, beskriver en boligs stand i forhold til andre boliger af samme type og alder. Den beskriver desuden kun skader, som nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt. Det vil sige, at rapporten ikke tager højde for mangler som, efter en byggesagkyndigs mening, ikke anses som værende atypiske eller som kun nedsætter funktionsdygtigheden lidt! 

For dig som køber, som evt. slet ikke har forstand på bygninger, er selv de små mangler vel vigtige. Men din egen byggesagkyndig ved din side får du en vurdering at ejendommens stand som den faktisk er og hvilke udgifter du kan forvente i nær fremtid.

Vi anbefaler byggesagkyndig Henrik Rune Jensen da vi har haft ualmindelige gode erfaringer med hans arbejde og meget positive respons fra vores kunder når de har brugt ham. Gå direkte til virksomhedens hjemmeside og book en tid til besigtigelse. 

Advokatfirmaet Linda Andersen har ingen økonomisk interesse i, at du vælger en byggeteknisk gennemgang. Vi får ikke henvisningsprovision, deling eller lign. betalinger fra virksomheden. HRJ er 100 % uafhængig af Advokatfirmaet.

Boligrådgivning

Ved en ejendomshandel skal du som køber sørge for at undersøge det egentlige indhold af købsaftalen, fx miljøforhold, nedgravede olietanke, jordforurening, fortrydelsesretten, tilstandsrapporten, energimærkning, ejerskifteforsikring, hvilke byrder, der er pålagt boligen m.v.

Du skal derfor som køber sørge for at få indsat et rådgivningsforbehold, så vi kan hjælpe dig trygt gennem handlen med en professionel boligrådgivning. Vi gennemgår handelsvilkårene og sikre, at du er opmærksom på alle forhold i købsaftalen.

Skulle det vise sig, at der er forhold, som du ikke har været opmærksom på ved underskrivning af købsaftalen og dette har betydning for dig, kan vi frit trække handlen tilbage uden at du skal betale 1 % af købesummen i erstatning til sælger.

Når handlen er godkendt vil mægler i nogle tilfælde forestå berigtigelsen. Såfremt mægler ikke gør dette påtager vi os opgaven som en del af den fulde boligrådgivningspakke.

Berigtigelse indeholder udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse samt debitorskifte af evt. sikkerhed til ejerforeningen*. .

Hvilken funktion har skødet?
Skødet er det dokument der viser omverdenen hvem der er retmæssig ejer af ejendommen. Dette er også kaldet sikringsakten. Når du får boligrådgivning hos os sørger vi også for at tinglyse skødet.
 
Når handlen er endelig skal der udarbejdes et skøde, hvilket sker elektronisk.

På skødet fremgår grundlæggende oplysninger om handlen

  • Den offentlige ejendomsvurdering.
  • Ejendommens adresse.
  • Overtagelsesdagen.
  • Navne på sælger og køber.
  • Købesum.
  • Pantehæftelser.
  • Byrder og servitutter.

 

Skødets funktion er som sagt at vise omverdenen, hvem ejendommens retmæssige ejer er. Køberen får desuden beskyttelse fra tidligere ejeres eventuelle kreditorer og anden retsforfølgning fra den dag, dokumentet er anmeldt til tinglysningsretten.

Hvad er en refusionsopgørelse?
Når man køber/sælger en ejendom aflæses forbrugsmålere m.v. Sælger betaler for tiden indtil overtagelsesdagen, og køber betaler forbrug fra overtagelsesdagen.
Hvis man eksempelvis køber en ejendom med overtagelses den 1. september, vil sælger normalt have betalt ejendomsskat fra 1. juli til 31. december, i henhold til opkrævning på ejendomsskattebilletten.

Da køber skal betale ejendomskat fra overtagelsesdagen, skal køber over refusionsopgørelsen refundere sælger for perioden 1. september til 31. december. Der er normalt også andre poster, som reguleres over refusionsopgørelsen.

Forbrugsafgifter afregnes enten direkte med værkerne eller skal refunderes over refusionsopgørelsen – f.eks. hvis sælger har betalt et a conto beløb til varmeværket.

Idet sælger, for at slippe for sit almindelige 10 årig sælgeransvar for mangler, skal tilbyde at betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien skal også denne med på refusionsopgørelsen.

Sikkerhed til ejerforeningen

Ejerforeningers pantesikkerhed etableres i praksis i form af ejerpantebreve, skadesløsbreve, pantstiftende vedtægter eller pantstiftende skøder. Pantsikkerheden er en garanti for at fællesudgifterne bliver dækket ved en eventuel tvangsauktion.

Ved salg af ejerlejligheder retter ejendomsmægleren sædvanligvis henvendelse til ejerforeningens administrator, hvor der blandt andet spørges om forhøjelse/ etablering af pantesikkerhed.

Såfremt ejerforeningen benytter ejerpantebreve eller skadesløsbreve, skal der udfærdiges en digital allonge til pantebrevet. Allongen skal som udgangspunkt udfærdiges og ekspederes af den berigtigende rådgiver.

Panterettens størrelse

Panterettens størrelse bør mindst svare til 1 års fællesbidrag, varmebidrag m.v. og på grund af prisudviklingen vil der med tiden opstå behov for at forhøje. Desuden kan køber og sælger have aftalt, at yderligere beløb reguleres efter handlen.

Der er relativ megen “teknik” forbundet med udarbejdelse af ovennævnte opgørelser. Derfor lader de fleste parter i en ejendomshandel sig også repræsentere af en professionel rådgiver for på den måde blandt andet at sikre sig, at opgørelserne udarbejdes korrekt.