Advokatfirmaet Linda Andersen

Tinglysning af skøde, kr. 2.995,00

Vi er et veletableret advokatfirma som har eksisteret i mere end 12 år hvor samme team  har håndteret mere end 18.000 sager. Det taler for sig selv

Advokatfirmaet Linda Andersen

Specialister i fast ejendom

Med en erfaren advokat ved din side sikrer du dig en fagkyndig rådgiver som fuldt ud forstår de juridiske begreber og aspekter i din sag. Uddannet advokat og ejendomsmægler og medlem af advokatsamfundet – din sikkerhed for kvalitet.

Hvad er et skøde?

Skødet er det dokument, der viser omverdenen, hvem den retmæssige ejer af ejendommen er. Køber opnår således beskyttelse fra tidligere ejers eventuelle kreditorer eller anden retsforfølgning fra den dato, hvor dokumentet er anmeldt til tinglysningsretten.

Vær i sikre hænder og få udarbejdet dit skøde hos os i dag! 

Vi har det juridiske overblik, som der skal til og sørger for, at enhver del af handlen gennemføres fejlfrit.  Digitalisering gør, at vi kan påtage os sager i hele landet. Kontakt os med det samme og kom godt i gang med din sag.

Vi sørger for det hele, herunder:

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen håndterer vi jeres sag professionelt, og sikrer jer gensidig tryghed.

Kontakt os her

Holdet bag Advokatfirmaet Linda Andersen

Linda Andersen

Advokat

la@advla.dk

Mona Andersen

Sagsbehandler

ma@advla.dk

Nana Andersen

Daglig leder

na@advla.dk

Tina Behrend

Advokatsekretær

tb@advla.dk

Klara Andersen

Studerende

adm@advla.dk

Anna Khodjayan

Studerende

adm@advla.dk

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen består vi af et hold af dedikerede medarbejdere som sætter kunden i fokus. Vi sætter en ære i at yde vores kunder kompetent og hurtig service til deres fulde tilfredshed. Dette sker ved effektiv behandling af din sag samt med engagement og højt humør.

Vi beskæftiger os ikke med flere forskellige retsområder men fokuserer på det vi brænder for; nemlig fast ejendom og familieret. Vores kunder er dermed sikret specialiseret og engageret rådgivning.

Det handler for os ikke om at være de største; det handler om at være bedst til netop det vi beskæftiger os med.
Medarbejderne hos Advokatfirmaet Linda Andersen har alle været i virksomheden i mange år hvilket bidrager til en god dynamik på kontoret og gør os til et godt team. Hos os startes, og afsluttes sagen altid af samme medarbejder, og det gør kunden altid har kontakt til en rådgiver som kender sagen.

Vi er realistiske omkring hvor lang tid en opgave tager og dette afspejler naturligvis prisen.

Skøde, kr. 2.995,00

Få en uforpligtende snak med en af vores dygtige og kvalificerede medarbejdere.

Er du i tvivl - kontakt os her. Du er også velkommen til at ringe på 70202806

Processen i forbindelse med skøde
Det har altid været vores mål at gøre processen så let og gnidningsfri som muligt. Vi ved nemlig, at du, som part i en bolighandel, har mange ting at bekymre dig om. Vi sørger for, at skødet ikke er en af dem.

Processen kan variere lidt fra sag til sag, men vi har udviklet og forfinet en proces der sikrer hurtig, professionel og juridisk korrekt behandling.

 1. INDLEDENDE KONTAKT
  Ønsker du at få udarbejdet og tinglyst et skøde, kan du let kontakte os her på siden.
  Du kan benytte formularen eller ringe på 70 20 28 06.

 2. INDHENTNING AF OPLYSNINGER
  Når vi har fået en aftale på plads, fremsender vi en sikker mail til indhentning af personlige oplysninger.
  Denne kan du udfylde i ro og fred, når du har tid og mulighed for det.

 3. UDARBEJDELSE AF SKØDE.

  Inden for 24 timer, efter modtagelsen af jeres oplysninger, udarbejder vi skødet og fremsender til sagens parter for godkendelse eller eventuelle spørgsmål.
  Herefter overføres skødet til underskriftsmappen, hvor det skal tiltrædes af alle parter med NemID eller tinglysningsfuldmagt.

 4. TJEK FOR EVENTUELLE HÆFTELSER
  Vi sikrer os, om eventuelle tinglyste hæftelser skal overtages eller aflyses i forbindelse med overdragelsen.
  Vi sørger naturligvis for alt det praktiske samt indhentning af de fornødne accepter.

 5. TINGLYSNING AF SKØDET
  Når skødet er godkendt og underskrevet af alle parter, sørger vi for, at det bliver anmeldt til tinglysning, hvor det behandles hos Tinglysningsretten.
Pris på skødeskrivning og tinglysning af skøde

Vi har gjort det nemt for dig med en fast pris. Udarbejdelse og tinglysning af skøde koster 2.295 kr. inkl. moms. Får du udarbejdet dit skøde hos os, består dine udgifter af vores honorarer samt den statslige tinglysningsafgift.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et offentligt dokument som fastlægger hvem, den retmæssige ejer af en given ejendom er. Mange forveksler fejlagtigt et skøde med købsaftalen, men disse to dokumenter er ikke sammenlignelige og udgør hver sin vigtige brik i processen for overdragelse af en ejendom.

Hvad er forskellen mellem betinget og endeligt skøde?

Der skelnes mellem betinget skøde og endeligt skøde. Et betinget skøde indeholder betingelser for at handlen og den endelige overdragelse af en ejendom kan ske. Eksempelvis kan skødet være betinget af købesummens betaling eller gennemførelse af en matrikulær ændring.

Et skøde overgår fra at være betinget til at være endeligt, når alle betingelserne er indfriet og en påtegning herom er udfyldt med underskrifter fra begge parter. Det endelige skøde skal tinglyses på ny. Købesummen til sælger kan ikke frigives til sælger, før det endelige skøde er godkendt og tinglyst.

Hvorfor skal der udarbejdes et skøde?

Uanset om du er køber eller sælger, er det vigtigt at få skødeskrivning, hvor der vil blive udarbejdet et skøde i forbindelse med overdragelse af en ejendom. Som køber er et skøde din sikring for, at ejendomsretten ikke kan forfalde til andre.

Tinglysning af skøde er selvsagt også vigtigt. Ved tinglysning af et skøde indskrives overdragelsen af ejerretten i tingbogen, som er det offentlige register for fast ejendom.

Hvad indeholder skødeskrivning?

Et skøde indeholder følgende oplysninger:

 • Navn på sælger og køber.
 • Ejendommens adresse.
 • Købesum og pantehæftelser.
 • Byrder og servitutter.
 • Den offentlige. ejendomsvurdering.
 • Den endelige overtagelsesdato.
Hvad er forskellen på en købsaftale og et skøde?

Købsaftalen er det dokument som dækker over aftalen mellem køber og sælger vedrørende en fast ejendom. Dokumentet fortæller hvem der handler, hvad der handles samt hvilke vilkår køber og sælger har aftalt i forhold til pris, overtagelsesdato, medfølgende inventar, forbehold mv.

Skødet og tinglysningen af skødet registrerer ejerskiftet i tingbogen og indeholder ikke en lang række aftalevilkår, som det er tilfældet med købsaftalen. Skødet er på mange måder en kortere version af købsaftalen, som kun indeholder de væsentligste oplysninger og som bekræfter og beviser ejerskiftet offentligt.

Er et skøde købers eller sælgers ansvar?

Det er hverken lovbestemt, hvem der har ansvaret for at udarbejde skødet eller for at betale for tinglysningen. Dette afhænger af, hvad man er blevet enige om i købsaftalen. Som udgangspunkt er det dog køberen, der står for udarbejdelsen og tinglysningen af skødet, da køberen i den forbindelse selv styrer frigivelsen af købesummen til sælger.

Skøde til hus

Den mest udbredte form for ejerbolig i Danmark er enfamiliehus. Det er typisk parcelhuse, villaer eller rækkehuse, hvor man køber hele den private grund, der hører til huset.

Ved overdragelsen af boligen skal der udarbejdes et skøde, der bekræfter, hvem den nye ejer af den private grund er. Det er også sådan du kan bevise, at det er dig, der har ejendomsret over boligen.

Om det er første gang, du flytter i hus, eller om du har prøvet det før, kan du trygt overlade opgaven til os. Vi har mange års erfaring med udarbejdelse og tinglysning af skøder.

Skøde til ejerlejlighed.

Når du investerer i en ejerlejlighed, køber du en lejlighed i en selvstændig ejendom.

Samtidig køber du en andel i ejendommen og den tilhørende grund. Alle, der ejer en lejlighed i samme ejendom, er medlem af ejerforeningen. Her er man i fællesskab ansvarlig for vedligeholdelse af ejendommen, herunder havearbejde og renovering.

Ved køb eller salg af ejerlejlighed, skal der på samme måde udarbejdes et skøde, der juridisk fastsætter, hvem ejeren af den faste ejendom er. Vi hjælper dig med både udarbejdelse og tinglysning, så du trygt kan fokusere på de andre dele af processen.

Skøde til fritidsbolig

En fritidsbolig er en privat bolig, som man i begrænsede perioder opholder sig i. Det kan eksempelvis være en feriebolig eller sommerhus.

Ferieboligens indretning vil ofte bære præg af, at boligen kun er beregnet til kortere ophold, og rummene vil typisk være mindre. Mange udlejer deres feriebolig et begrænset antal uger om året.

Du skal på samme måde have udarbejdet og tinglyst et skøde til din fritidsbolig, så du sikrer dig, at den retmæssige ejer af sommerhuset eller ferieboligen registreres.

Skøde til ideel anpart.

Ideelle anparter kaldes ofte tofamiliehuse og er typisk villalejligheder, hvor to familier bor i hver deres del af en selvstændig fast ejendom.

Boligen erhverves i sameje sammen med en eller flere andre købere. Hver køber tildeles en særlig brugsret til en bestemt lejlighed samt en andel af bygning, fællesarealer og grund.

Ideelle anparter har en del til fælles med ejerlejligheder, fordi begge typer bolig er baseret på konceptet omkring bofællesskab.

Skødet til ideelle anparter skal på samme måde tinglyses og registreres i tingbogen.

Skøde til forældrekøb

Mange forældre vælger at investere i en bolig, som de lejer ud til deres børn.

Udover de skattemæssige fordele ved forældrekøb er renten ofte væsentligt lavere. Desuden undgår man at bevæge sig ud på et vanskeligt lejeboligmarked, hvor der kan være rift om boligerne med studievenlig husleje.

Forældrekøb kan sikre en lav husleje under studietiden, og senere har forældrene mulighed for at sælge boligen videre til barnet – en god investering på sigt.

Ligesom ved køb af en almindelig ejerlejlighed, skal der ved forældrekøb udarbejdes et skøde – både når lejligheden købes og hvis forældrene senere ønsker at overdrage boligen til deres barn.

Lad os hjælpe dig med udarbejdelse og tinglysning af skøde.

Vi har mange års erfaring, og du kan trygt overlade processen med udarbejdelse og tinglysning af skøde til os. Vi sørger for, at alt foregår gnidningsfrit, så du som part i en bolighandel ikke også skal bekymre dig om skødet.

Vi har udviklet en proces, der sikrer at dine juridiske dokumenter bliver behandlet professionelt og korrekt.

Prisen for udarbejdelse og tinglysning af skøde koster 2.995 kr. inkl. moms. Prisen er fast, for at det skal være nemt for dig.

Hvis du vælger os til at udarbejde dit skøde til privat handel, vil prisen dække honorarer og tingslysningsafgift til staten.

Vi har erfaring på begge sider af bordet

Advokatfirmaet Linda Andersen. (Tidligere kaldt DitSkøde) blev stiftet i 2012 af Linda Andersen, som både er uddannet advokat og ejendomsmægler. Vi har derfor en privilegeret indsigt i både køber, sælger og mæglers position, når et skøde skal udarbejdes og tinglyses.

Skal vi hjælpe dig med udarbejdelse og tinglysning af skøde? Så giv os et kald på telefon: 70 20 28 06.

 
0

Gennemførte bolighandler

0 år

Advokatfirmaet Linda Andersen har eksisteret i

0

Tilfredse klienter