Advokatfirmaet Linda Andersen

Advokatsamfundet

Familiehandel, kr. 3.495,00

Vi rådgiver dig om købesummen så du kan være sikker på at købesummen ikke anfægtes af skat.

Advokatfirmaet Linda Andersen

Specialister i familiehandel

Med en erfaren advokat ved din side sikrer du dig en fagkyndig rådgiver som fuldt ud forstår de juridiske begreber og aspekter i din sag. Uddannet advokat og ejendomsmægler og medlem af advokatsamfundet – din sikkerhed for kvalitet.

Linda Andersen - Advokat

Hvad er et skøde?

Skødet er det dokument, der viser omverdenen, hvem den retmæssige ejer af ejendommen er. Køber opnår således beskyttelse fra tidligere ejers eventuelle kreditorer eller anden retsforfølgning fra den dato, hvor dokumentet er anmeldt til tinglysningsretten.

Vær i sikre hænder og få udarbejdet dit skøde i din familiehandel hos os i dag! 

Vi har det juridiske overblik, som der skal til og sørger for, at enhver del af familiehandlen gennemføres fejlfrit.  Digitalisering gør, at vi kan påtage os sager i hele landet. Kontakt os med det samme og kom godt i gang med din familiehandel. 

Særlige regler ved familiehandel - de nye eller de gamle regler?

Der gælder gunstige regler ved familiehandel. Du kan f.eks. sælge sommerhuset til dine børn til en pris svarende til den sidst kendte offentlige vurdering for ejendommen plus/minus 20 %. Prisfastsætter man ejendommen til en værdi der ligger indenfor intervallet af den offentlige ejendomsvurdering plus/minus 20 % vil Skat (som udgangspunkt) være afskåret fra at anfægte og eventuelt tilsidesætte denne værdi. Læs mere om prisfastsættelse ved familie overdragelser længere nede på siden og hos Skat. Bemærk nye regler anno 2024 sammenlignet med tidligere år.

I forhold til en privat handel hvor der ikke er tale om familie skal I være opmærksomme på, at der ikke gælder gunstige regler. Købesummen skal dermed være lig markedsprisen.

Skat samt Tinglysningsretten har afgjort, at hver gang der overdrages en ejendom ved privat handel, skal erklæres, enten i skødet eller ved meddelelse direkte til Skat, hvad den aktuelle markedsværdi er. Såfremt dette ikke er gjort korrekt og kan dokumenteres vil skødet blive udtaget af Skat og der vil efterfølgende kunne ske regulering af købesummen. Dermed vil der kunne statueres gaveoverdragelse som ikke er skattefri. Det vil sige, at såfremt Skat hæver købesummen fra én million til 1,5 million (netop fordi markedsprisen er sat forkert) vil en erhverver blive beskattet af en gave til en værdi af kr. 500.000. Vi rådgiver jer omkring markedspris og konsekvenserne heraf.

 

Kontakt os omkring din familiehandel her

Holdet bag Advokatfirmaet Linda Andersen

Advokat Linda Andersen

Linda Andersen

Advokat

la@advla.dk

Mona Andersen - sagsbehandler

Mona Andersen

Sagsbehandler

ma@advla.dk

Nana Andersen - daglig leder

Nana Andersen

Daglig leder

na@advla.dk

Tina Behrend - Advokatsekretær

Tina Behrend

Advokatsekretær

tb@advla.dk

Klara Andersen - Studerende

Klara Andersen

Studerende

adm@advla.dk

Studerende

Anna Khodjayan

Studerende

adm@advla.dk

Hos Advokatfirmaet Linda Andersen består vi af et hold af dedikerede medarbejdere som sætter kunden i fokus. Vi sætter en ære i at yde vores kunder kompetent og hurtig service til deres fulde tilfredshed. Dette sker ved effektiv behandling af din sag samt med engagement og højt humør.

Vi beskæftiger os ikke med flere forskellige retsområder men fokuserer på det vi brænder for; nemlig fast ejendom og familieret. Vores kunder er dermed sikret specialiseret og engageret rådgivning.

Det handler for os ikke om at være de største; det handler om at være bedst til netop det vi beskæftiger os med.
Medarbejderne hos Advokatfirmaet Linda Andersen har alle været i virksomheden i mange år hvilket bidrager til en god dynamik på kontoret og gør os til et godt team. Hos os startes, og afsluttes sagen altid af samme medarbejder, og det gør kunden altid har kontakt til en rådgiver som kender sagen.

Vi er realistiske omkring hvor lang tid en opgave tager og dette afspejler naturligvis prisen.
Nana Andersen - daglig leder

Familiehandel, kr. 3.495,00

Få en uforpligtende snak med en af vores dygtige og kvalificerede medarbejdere.

Er du i tvivl - kontakt os her. Du er også velkommen til at ringe på 70202806

Familiehandel

Brugen af +/- 15 % reglen

Ved overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer kan købesummen angives til en pris svarende til den nyeste offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 %. Dette kræver dog god tro hos erhververen. Det vil sige, at køber ikke må have fået vurderet ejendommen og dermed blevet bekendt med at ejendommen de facto har en højere værdi. Prisfastsættelsen må også fraviges, såfremt der siden den sidst kendte offentlige ejendomsvurdering er foretaget væsentlige forandringer på ejendommen det har gjort at ejendommens værdi er højere end den seneste offentlige vurdering. Det kan f.eks. være større renoveringer på ejendommen eller en buggegrund der er blevet bebygget.

Nye regler pr. 1. juli 2020

Hidtil har mulighederne for familieoverdragelse af fast ejendom sit udspring fra værdiansættelsescirkulæret fra 1982. Med Cirkulæret startede praksis af overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående til en pris på mellem +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering.

Grundet de typisk ret lave offentlige ejendomsvurderinger har det derfor været attraktivt for mange familiemedlemmer at overdrage boligen til deres børn til en overkommelig pris. Dette ser dog ud til at ændre sig nu.

Eksempel

Hvis en ejendom har en ejendomsvurdering på kr. 1.500.000,00.  Ejendommen er eget af et ægtepar, som nu ønsker at sælge denne til deres barn. Man kan måske forestille sig, at den reelle markedspris for boligen muligvis kunne være omkring de 2 mio, eller måske højere endnu. . Prisen kan altså fastsættes til minus 15 % af den sidst kendte offentlige vurdering af ejendommen på kr. 1.500.000,00. Altså kan ægteparret aftale en købesum med deres datter der lyder på kr. 1.275.000,00 (1.500.000 * 0,85 = 1.275.000,00).

Et moment der  taler for at foretage en familieoverdragelse/familiehandel af fast ejendom til sine arvinger, er at man senere undgår at skulle betale arveafgift (som nu hedder boafgift) for værdien af den faste ejendom.

Nye regler pr. 1. januar 2024

Grundet de nye vurderinger har SKAT valgt at det nu er muligt at anvende en købesum på +/- 20 % af den offentlige vurdering. Købesummen skal derfor ligge inden for dette spænd og det forudsætter stadig god tro. Vi rådgiver jer om købesummen i forbindelse med handlen. Så tøv ikke med at ringe til os.

Hvem er omfattet af muligheden for familiehandel?

Den kreds af personer der er omfattet af reglen, er de personer for hvem udveksling af gaver udløser gaveafgift og ikke skattepligt. Der er således tale om børn, børnebørn, forældre, svigerbørn.

Mæglervurdering

Er der i forbindelse med den forestående familieoverdragelse indhentet en vurdering af handelsprisen fra eks. en ejendomsmægler kan +/- 15% reglen ikke bruges; det vil sige, at der så skal handlen til markedsprisen da erhververen ikke længere er i god tro om ejendommens værdi i henhold til den offentlige vurdering.

Anfordringsgældsbrev

Hvis forældrene, ved en familieoverdragelsen, ønsker at “forære” den pågældende ejendom til deres barn, så kan de udarbejde et anfordringsgældsbrev. Et anfordringsgældsbreve bruges typisk ved familielån og større gaver. Ved udarbejdelse af et anfordringsgældsbrev, vil det lånte beløb altid kunne kræves tilbagebetalt af långiver på hvilket som helst tidspunkt. Man kan årligt give kr. 67.100 (satsen i 2020) uden det udløser gaveafgift, fra forældre til barn. Det er et krav at der er tale om et reelt gældsforhold, hvorfor det er vigtigt at gældsbrevet er korrekt.

Begge forældre kan hver især give kr. 67.100 kr. til deres barn, altså sammenlagt kr. 134.200 om året. Dette beløb kan bruges til at tilbagebetale gælden og ny restgæld skrives på gældsbrevet samtidig med, at gavebrevet vedlægges gældsbrevet.

Reglerne er altså ikke så lige til. Google kan ikke vide alt så ring hellere til os således I ikke får lavet overdragelsen forkert og dermed bliver beskattet.

0

Gennemførte bolighandler

0 år

Advokatfirmaet Linda Andersen har eksisteret i

0

Tilfredse klienter