70 20 28 06

Skøde ved familiehandel

Dit offentlige dokument hvorved ejendomsretten af fast ejendom overdrages fra sælger til køber

 • Over 20 års erfaring
 • Kun 2.295 kr. inkl. moms
 • Professionel og hurtig sagsbehandling

Skøde i familiehandel kr. 2.295,-

Vi tager os blandt andet af:

 • Udarbejdelse af skøde
 • Tinglysning af skøde
 • Afslutning af handlen

Vores honorar for tinglysning af skøde udgør kun kr. 2.295,00 inkl. moms.

Kontakt os i dag.

 

 

Ønsker du at overdrage din faste ejendom til en nær slægtning? Måske har du et sommerhus, du gerne vil sælge til et familiemedlem? Eller måske ønsker du, at en forældrekøbslejlighed skal overdrages til dit barn? Ved familieoverdragelse af fast ejendom tager vi os af det praktiske og sørger for udarbejdelse og tinglysning af skødet.

 

Vi garanterer en professionel håndtering af jeres dokumenter, og vi rådgiver gennem hele processen. Læs gerne vores tidligere kunders udtalelser på Trustpilot. Prisen for udarbejdelse og tinglysning af skøde er kr. 2.295,00 inkl. moms. Hvis vi skal hjælpe dig, så kontakt os på 70 20 28 06.

Læs mere om advokatfirmaet

Familiehandel når fast ejendom overdrages til et familiemedlem

Hvad er familiehandel?
Familiehandel betyder overdragelse af fast ejendom til et familiemedlem eller anden nærtstående. Forskellen på en almindelig handel og en familiehandel er, at den faste ejendom kan sælges til 15 % enten over eller under den seneste offentlige ejendomsvurdering.

En familiehandel er en god mulighed for, at et aktiv bliver i familien. Det kan fx være, hvis man ønsker, at ens sommerhusgrund skal gå i arv til næste generation.

Fastsættelse af købesum ved familiehandel
Købesummen fastsættes efter gældende regler for værdisættelse af aktiver ved gaveafgiftsberegning.

SKAT skal altid godkende værdisætningen, og ligger prisen uden for det fastsatte interval, skal der betales gaveafgift til SKAT.

Man skal være opmærksom på, skattemyndighederne kan kræve en ekstern prisfastsættelse af ejendommen, hvis man ikke holder sig til de gældende regler for værdisætning.

Hvem kan være omfattet af familiehandel?
Fast ejendom kan overdrages til medlemmer af den nærmeste familie. Personer, du kan indgå familiehandel med, er:

 • Børn
 • Børnebørn
 • Forældre
 • Stedbørn
 • Svigerbørn (gælder kun, hvis vedkommende er gift med dit barn)


Normalt vil en handel mellem to parter uden en relation til hinanden ske på almindelige markedsvilkår. Ved overdragelse af fast ejendom til ovenstående personer kan overdragelsen ske på særlige vilkår.

Søskende betragtes ikke som nær familie, og derfor kan der ikke indgås familiehandel mellem søskende.

Hvis du har boet sammen med din ugifte samlever i mere end to år, kan du overdrage en andel af ejendommen ifølge reglerne for familieoverdragelse.

Trustpilot