70 20 28 06

Bankgaranti

Når en ejendom handles ved en kontanthandel, som stort set alle handler gennemføres som i dag, så stiller købers bank en bankgaranti over for sælger. Garantien sikrer sælger, at købesummen – med fradrag af udbetalingen – vil blive deponeret i sælgers bank senest på den aftalte overtagelsesdag.

Sælger har dermed sikkerhed for, at købesummen bliver betalt. Købers interesser varetages ved, at købesummen er deponeret således, at den ikke må frigives til sælger, førend der er tinglyst endeligt skøde til køber.

Trustpilot