70 20 28 06

Tingbogen

Hvad er en tingbog?

En tingbog er en del af det offentlige tinglysningssystem, hvor ejerskab af faste ejendomme som fx bolig, køretøjer og lignende registreres. Før dit dokument er gyldigt og du som rettighedshaver er sikret dine rettigheder, skal det tinglyses og registreres i tingbogen. Du skal betale en tinlysningsafgift, når et dokument registreres i tingbogen.

Der findes fire forskellige tingbøger:

Tingbogen for fast ejendom, hvor du finder information for fast ejendom, inklusiv hæftelser og servitutter.

Andelsboligbogen, hvor rettigheder over andele registreres.

Bilbogen, hvor hæftelser i motorkøretøjer findes.

Personbogen, hvor bl.a. ægtepagter, værgemål samt rettigheder over pant i løsøre, virksomhedspant mm. registreres.

Før i tiden førte man tingbøgerne i papirform i den retskreds, hvor ejendommen hørte til. I dag føres tingbogen digitalt af Tinglysningsretten, som ligger i Hobro.

Trustpilot